1. yle.fi
  2. Yle Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Kysely paljastaa: vangit tyytymättömiä oikeuksiinsa

Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin vangeille tekemä kysely kertoo, että vankien oikeuksen toteutumisessa on merkittäviä vankilakohtaisia eroja. Lisäksi eri vankiloiden käytännöt eroavat toisistaan olennaisesti.

Kuva: Yle

Tuoreesta kyselytutkimuksesta selviää, että vankien oikeuksien toteutumisessa on merkittäviä vankilakohtaisia eroja. Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tekemässä kyselyssä selvitettiin, miten vuonna 2006 tehty vankeuslain uudistus on toiminut itse vankien näkökulmasta.

Kyselyn mukaan vain viidennes reilusta viidestä sadasta kyselyyn osallistuneesta vangista arvioi, että vankilahenkilökunnan suhtautuminen oikeusturvakeinojen käyttöön on yleisesti ottaen asiallista.

Myös luottamus siihen, noudattaako vankilan henkilökunta heitä koskevia lakeja, vaihteli rajusti. Kokonaisuudessaan vankeuslain tavoitteet toteutuvat kyselyn mukaan paremmin avo- kuin suljetuissa vankiloissa.

Suljetuissa vankiloissa kritiikkiä kohdistui myös siihen, että rangaistusajan suunnitelmia ei käydä riittävän usein läpi vankilahenkilökunnan kanssa ja ettei vankila-aika etene johdonmukaisesti ja suunnitelmien mukaan.

Kyselytutkimuksen olennainen tulos oli myös se, että eri vankiloiden käytäntöjen yhdenmukaisuudessa on ongelmia.