1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

Soklin kaivos riski luonnontilaiselle Nuorttijoelle

Soklin kaivoksen pelätään pilaavan Suomen merkittävimpiin taimenjokiin kuuluvan Nuorttijoen vesistön Lapissa. Kaivoksen jätevedet on määrä laskea Kemijokeen, jonka fosforikuormitus kasvaa. Virkistyskalastajia, kalastuskuntia ja retkeilijöitä vesimäärien muutokset ja saasteet arveluttavat. Viranomaisten mielestä Soklin riskit voidaan hallita.

Nuorttijoki virtaa Urho Kekkosen kansallispuistossa 7. elokuuta 2015. Kuva: Tapani Leisti / Yle

Nuorttijoki virtaa Savukosken kunnassa, Urho Kekkosen kansallispuistossa kohti Venäjää ja Jäämerta. Ennen lohi nousi jokeen kutemaan Jäämerestä. Venäjän vesivoimalat lopettivat lohennousun 1950-luvulla.

Luonnonvarainen taimen- ja harjuskanta Nuorttijoessa on säilynyt. Kalastusretkellä Nuortilla oleva Ilkka Kauppinen Rovaniemeltä sanoo pieniä taimenia tulleen ja pari mitan täyttävää. Taimenen alamitta kansallispuiston alueella on peräti 50 ja harjuksen 35 senttiä.

Kalastajia pelottaa joen valuma-alueelle suunnitteilla oleva Soklin kaivos.

– Kalastajasta sekä lappilaisesta ja luontoihmisestä tuntuu tosi pahalta, että vaikka kuinka sanotaan, että tällä kertaa on hyvä yritys sitä tekemässä ja tällä kertaa kaikki onnistuu, niin ei se niin mene, sanoo Kauppinen.

Viime viikonvaihteessa kävimme Nuorttijoella kuvaaja Esko Puikon kanssa. Lähes kaikki kohtaamamme kalastajat olivat ensikertalaisia eikä heillä ollut juuri tietoja Soklin kaivoshankkeesta. Moni pohti epäillen kaivoksen riskejä Talvivaara tuoreessa muistissa. Ainuttakaan kaivoksen kannattajaa emme tavanneet.

Ravinnekuormitus Kemijoessa kasvaa

Soklista on määrä louhia ja rikastaa fosfaattia, jota käytetään maatalouden lannoitteena. Suurten jätevesimäärien hallinta erämaajoen rannalla on vähintään haasteellista.

Kaivos jätealtaineen vähentäisi Nuorttijokeen laskevaa vesimäärää ja Nuorttiin johdettaisiin vain kaivosalueen puhtaiksi aluevesiksi kutsuttuja vesiä. Käsitellyt jätevedet johdetaan putkea pitkin vedenjakajan yli Kemijoen latvoille Lauttunan kohdalle. 

Kemijoen yläosien kalastusosakaskunnat vastustavat kaivosta. Niiden mielestä päästöt vaarantavat Nuorttijoen luonnonkantaisen taimenen ja harjuksen. Kemijoessa fosforikuormitus kasvaa ja aiheuttaa rehevöitymistä.

Kemijoen yläosassa on meneillään Perämerestä autolla tuotavien merilohien siirtoistutuskokeilu. Kaivos heikentäisi osakaskuntien mielestä lohen palautusyrityksiä. 

Kaivosyhtiö: luonto muuttuu mutta ei pilaannu

Kaivosyhtiö Yaran lupahakemuksessa myönnetään merkittävät muutokset, mutta vakuutellaan, etteivät vedet pilaannu.

Lapissa olevista valtion viranomaisista kuten ELY-keskus ja Metsähallitus, yksikään ei ole kyseenalaistanut kaivosta. Viranomaiset uskovat, että vesien ja maaston pilaantuminen on hallittavissa tarpeeksi hyvällä tekniikalla.

Matkailuyrittäjä: Kalastajat hylkäisivät alueen

Nuorttijoen vesistö ja Urho Kekkosen kansallispuisto ovat kalastajien ja retkeilijöiden suosikkikohteita. Kaukana asutuksesta, melusta ja liikenteestä.  Kaivos muuttaisi perusteellisesti myös Suomen ehkä erämaisimman matkailuyrityksen Tulppion majojen elämää, sanoo yrittäjä Seija Niemeier.

– No ihan varmasti turistit jäisivät pois, kalastusasiakkaat, ei kukaan haluaisi tulla tänne, minulla on paljon tänä kesänä käynyt asiakkaita, ovat tehneet varauksen ensi kesäksi mutta sillä varauksella, että kaivosta ei tule, sanoo Seija Niemeier.

Kaivosyhtiö, norjalainen Yara on lupaillut tänä vuonna kertoa perustaako se kaivoksen Sokliin vai Kanadaan. Kaivosyhtiön ympäristö- ja vesitalouslupahakemus on parhaillaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston käsittelyssä. Ympäristölupien oikeuskäsittely muutoksenhakuineen vie vielä vuosia.