Koulukyydit: "Kuinka moni aikuinen kävelee viisi kilometriä töihin?"

Noin viidennes oppilaista saa maksuttoman kuljetuksen kouluun. Lakivelvoitteen lisäksi kunnat myöntävät kuljetuksia myös oman harkinnan mukaan.

liikenne
Koulukyyti
Koulumatka odotuksineen saa kestää maksimissaan 2,5–3 tuntia.Tommi Parkkinen / Yle

Päivittäin koulukuljetuksen piirissä on noin 124 000 koululaista, joilla ainakin osalla koulumatkan pituus on yli viisi kilometriä. Koulukuljetuksiin osallistuu noin viidennes perusopetuksessa olevista. Eniten kuljetusta tarvitsevia on Itä- ja Pohjois-Suomessa.

Perusopetuslaissa on määritelty koulukuljetusoikeudet. Kilometrirajan lisäksi yksi tekijä on koulumatkan turvallisuus ja oppilaan kyky selviytyä matkasta. Jos matka, oppilaan ikä ja muut olosuhteet muodostuvat liian vaikeiksi, rasittaviksi tai vaarallisiksi, on oppilaalla lain mukaan oikeus maksuttomaan kuljetukseen.

– Monessa kunnassa saa myös alemmilla kilometreillä koulukuljetuksen kuin mitä laki määrää, kertoo kuntaliiton liikenneinsinööri Silja Siltala.

Haasteena turvallisuus ja taloudellisuus

Koulukuljetuksissa eniten haasteita muodostavat koulumatkan turvallisuuden määrittely ja koulukuljetuksen taloudellisuus.

Ja sitten me vanhemmat olemme joskus haastavia.

Silja Siltala

– Kaikki pyrkivät siihen, että lapsella olisi mahdollisimman turvallinen koulutie, kunnissa joudutaan kuitenkin miettimään sitä, että kaikki saavat samoilla perusteilla oikeuden koulukuljetukseen. Toisaalta kuljetusten suunnitteleminen ja järjestäminen taloudellisesti luo haasteita. Yleensä kunnat kilpailuttavat erilliset koulukuljetukset. Ja sitten me vanhemmat olemme joskus haastavia, hymähtää Siltala.

Kuntien on järjestettävä lain mukaan koulukuljetukset, vaikka julkista liikennettä ei olisi tai se päätetään lopettaa kannattamattomana.

– Tämä on harmillista, kun valtion rahoitus joukkoliikenteeltä vähenee ja ELY-keskukset eivät voi hankkia kannattamattomia linjoja, niin se meno kaatuu kuntien erilliskuljetusten rahoitukseen, koska laki velvoittaa kuntia järjestämään koulukuljetukset, harmittelee Siltala.

Rajana aika ja matka

Laki määrittelee myös koulumatkaan käytettävän ajan pituuden, koulumatka odotuksineen saa kestää maksimissaan 2,5–3 tuntia, riippuen oppilaan iästä.

Kuinka moni aikuinen kävelee viisi kilometriä töihin.

Silja Siltala

– Aika pitkiä aikojahan ne ovat. Jos ihan oikeasti mietitään sitä viiden kilometrin matkaa, niin kuinka moni aikuinen kävelee viisi kilometriä töihin, kysyy Siltala.

– Johonkin nämä rajat on kuitenkin vedettävä, jotta kaikilla olisi ainakin kohtuullinen mahdollisuus käydä koulua, sanoo kuntaliiton liikenneinsinööri Silja Siltala.