Hyppää sisältöön

Korruptio Suomessa – "Ei silkkaa rahaa, vaan vaikkapa virkanimitys ja vaikutusvaltaa"

Korruption riskikohteita ovat julkiset hankinnat, rakentaminen ja politiikka. Poliisiammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston tutkimus kertoo, että korruptio näkyy mm. tarjouskartelleina ja kaavoituksessa. Osana ovat myös poliittiset virkanimitykset ja vaikutusvallan kauppa.

Sallitun ja kielletyn raja on hämärä, kun mietitään, mitä on korruptio vaikkapa kunnissa.  Korruptio kietoutuu useimmiten liike-elämän ja viranomaisten suhteisiin.

Riskikohteissa on yleensä kysymys vaikeasti havaittavasta rakenteellisesta korruptiosta, ja sovitut etuudet ovat jotakin muuta kuin rahaa, arvioi tutkimusjohtaja Vesa Muttilainen Poliisiammattikorkeakoulusta.

– Ei lahjojienkaan puolella niin tyhmiä olla, että suoraan rahaa vaihdetaan. On kyse muuntyyppisistä etuuksista. Esimerkiksi vaikutusvallasta, suosinnasta, virkanimityksistä ja urakoista sopimisesta. Julkisissa hankinnoissa sopimuksia tai ehtoja räätälöidään tietylle taholle sopivaksi. luettelee tutkimusjohtaja Vesa Muttilainen.

Sallitun ja kielletyn raja epäselvä

Suurimmat riskit ja korruption vaara vaanivat julkisissa hankinnoissa, politiikan kentillä, rakennusalalla sekä yhdyskuntasuunnittelussa.

Poliisiammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston tutkimus kertoo, että nyky-Suomessa korruptio näkyy mittavina tarjouskartelleina, rakennus- ja kaavoitustoiminnassa sekä politiikassa omia etuja ajavien korkean tason verkostoina.

– Korruption riski liittyy useimmiten liike-elämän ja viranomaisten suhteisiin. Sallitun ja kielletyn rajaa ole ei aina havaita.

Muttilaisen mukaan keskeisimmissä riskikohteissa on yleensä kysymys vaikeasti havaittavasta rakenteellisesta korruptiosta.

– Sovitut etuudet ovat jotakin muuta kuin rahaa, arvioi tutkimusjohtaja Vesa Muttilainen Polamkista.

Rakennusalalla kyse on aina suurista summista. Osa alan korruptiosta liittyy rakennusurakoiden jakamiseen ja urakkakustannusten määrittelyyn. Korruptiota edistää se, että yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus on vaikeaselkoista.

Poliittiset virkanimitykset merkki korruptiosta?

Poliittiset virkanimitykset ovat asiantuntijoiden mukaan keskeisin korruptioon viittaava riskitekijä. Riskit liittyvät myös tilanteisiin, joissa vaikutusvaltaa kaupataan hyötymistarkoituksessa tai siirrytään julkisen sektorin korkeasta virasta yksityiselle sektorille.

– Tutkimuksessa haastatellut asiantuntijat peräänkuuluttuvat sitä, ettei enää pelattaisi vanhan maailman säännöillä, sanoo tutkimusjohtaja Vesa Muttilainen.

Poliisin tietoon tuli viime vuonna vain 22 lahjusrikosta. Mutta lahjusrikokset ovat vain osanen kaikista korruptioon viittaavista rikoksista. Tutkimusjohtaja Vesa Muttilainen sanoo, että korruptio on isompi ilmiö.

– Poliisin rekisteristäkin näkyy moninkertainen määrä esimerkiksi luottamusaseman väärinkäyttöön, yrityssalaisuuksiin ja virkarikoksiin liittyviä asioita, joissa korruptiivisia piirteitä.

Korruptiota torjuttaisiin parhaiten tutkimuksen mukaan sidonnnaisuuksien rekisteröinnillä, korruptiotapausten ilmiantojärjestelmällä ja tekemällä vaikutusvallan väärinkäytöstä laitonta. Lisäksi voitasiin rajoittaa siirtymistä julkisen sektorin viroista yksityispuolelle.

.
.