Puolustusvoimat korvaa lisärahalla vanhenevaa kalustoa

Valtiovarainministeriön budjettiesitys sisältää selvän lisäyksen puolustusvoimien hankintoihin. Tasokorotuksen lisäksi puolustuvoimat saa uutta rahaa investointeihin. Turvallisuuteen on tulossa rahaa myös muille ministeriöille.

Wihuri 15 -sotaharjoitus pidettiin Nurmeksessa kesäkuussa. Kuva: Lehtikuva

Puolustusvoimat saa budjettiesityksen mukaan tasokorotuksen materiaalihankintoihin. Ensi vuoden vajaan 500 miljoonan tilausvaltuuteen lisätään esityksen mukaan 50 miljoonaa euroa.

Lisäys vastaa puolustuksen parlamentaarisen työryhmän esittämää tasokorotusta. Puolustusvoimat ja työryhmä ovat vaatineet korotusta, joka nousisi asteittain 150 miljoonaan euroon.

Tasokorotuksella täydennetään eri puolustushaarojen kaluston puutteita ja täydennetään kaikkien puolustushaarojen erikoisvälineitä. Raha käytetään muun muassa maavoimien ampumatarvikkeisiin ja panssarintorjuntakalustoon. Sitä käytetään myös ilmapuolustuksen ohjushankintoihin. Merivoimissa rahalla parannetaan merivoimien puolustus- ja taistelukykyä.

Rahoilla korvataan myös vanhenevaa kalustoa ja sillä tehdään pienempiä hankintoja.

Tasokorotuksen lisäksi puolustusvoimat on saamassa ensi vuodelle uutta valtuutta 37 miljoonaa euroa, jolla tehdään isompia hankintoja. Viiden vuoden valtuus on kaiken kaikkiaan yli  300 miljoonaa euroa. Summalla esimerkiksi täydennetään Leopard-panssarivaunujen järjestelmiä ja peruskorjataan Jurmo-miehistönkuljetusalukset.

Rahalla kehitetään myös meritiedustelua.

Poliisille kunnon 20 miljoonan korotus

Puolustuksen lisäksi hallitus aikoo satsata sisäiseen turvallisuuteen 50 miljoonaa ensi vuonna.

Osansa rahasta saavat oikeusministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriön alainen Tulli.

Sisäministeriö saa rahoista 28,5 miljoonaa euroa. Suurimman potin kerää poliisi, joka saa 20 miljoonaa. Myös rajavartiolaitokselle annetaan 5,5 miljoonaa euroa. Loppu jaetaan pelastustoimen, hätäkeskuslaitoksen ja maahanmuuttoviraston kesken.

Oikeusministeriön osuus sisäisen turvallisuuden rahasta on 17,5 miljoonaan euroa. Summa jaetaan ministeriön alaisille hallinnonaloille. Suurimmat hyötyjät ovat tuomioistuimet, rikosseuraamus- ja ulosottolaitos.

Tullille sisäiseen turvallisuuteen on jyvitetty neljä miljoonaa euroa.

Käytännössä sisäisen turvallisuuden rahoilla kompensoidaan aiempina vuosina haliinnonaloille kohdistuneita isoja leikkauksia. Nyt annettavilla varoilla määrärahat pysyvät suurinpiirtein vuoden 2015 tasolla.