Helsingin yliopisto: Leikkausten myötä murenee huippututkimuksen rahoitus

Hallitus ei ole ymmärtänyt koulutuksen ja tutkimuksen leikkausten haitallisia vaikutuksia, yliopistomaailmasta kritisoidaan.

politiikka

Helsingin yliopiston mukaan valtiovarainministeriön budjettiesitys kohdistaa Suomen suurimpaan korkeakouluun erityisen paljon säästöjä, mikä asettaa Helsingin yliopiston eriarvoiseen asemaan muihin Suomen yliopistoihin nähden. Jos budjettiesitys menee läpi, Helsingin yliopiston taloudellinen tulos painuu pakkaselle jo kuluvana vuonna. Yliopisto laskee, että siihen kohdistuvat säästöt olisivat hallituskauden loppupuolella kokonaisuudessaan noin 100 miljoonaa euroa vuodessa.

– Yliopistot ovat varmasti valmiita osallistumaan säästötalkoisiin kohtuullisella tavalla, mutta leikkaukset tulisi tehdä laatua korostaen ja siten, että maahan saadaan rakennettua uutta osaamista. Nyt esitetyllä budjetilla hallitus on nimenomaisesti leikkaamassa juuri kansainvälisissä vertailuissa parhaiten menestyvän yliopistonsa toimintaedellytyksiä, Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kola harmittelee.

Kolan mukaan tutkimus ja koulutus tulisi ottaa erityisen vahvasti huomioon hallituksen kärkihankkeista päätettäessä.

– Nyt tarvitaan tärkeitä ja odotettuja panostuksia tutkimukseen, Kola vaatii.

Helsingin yliopisto näkee, että korkeakoulusektorin resurssien sirpaloituminen liian moniin yksiköihin estää laadun parantamisen ja useamman kansainvälisesti korkeatasoisen yliopiston syntymisen. Suomalaisten yliopistojen on jatkossa erikoistuttava entistä selkeämmin ja tehtävä tiiviimpää yhteistyötä, Suomen suurin ja vanhin tiedekorkeakoulu ehdottaa.