Iisalmi kieltämässä työntekijöiltään Facebookin työajalla

Iisalmen kaupungin työntekijät eivät kohta saa enää Facebookkailla työajalla. Uusissa sosiaalisen median ohjeissa muistutetaan muutenkin vastuullisesta ja kaupungin edun mukaisesta sosiaalisen median käytöstä.

Kotimaa
Iisalmen kaupungin Facebook-sivu
Keijo Salokangas / Yle

Iisalmen kaupunki aikoo kieltää työntekijöiltään henkilökohtaisten Facebook-sivujen päivityksen työaikana. Kielto on osa Iisalmen kaupungin uutta sosiaalisen median ohjetta.

Sen tavoitteena on opastaa ja yhtenäistää sosiaalisen median käyttöä sekä ohjata henkilöstöä toimimaan sosiaalisessa mediassa vastuullisesti ja kaupungin toimintaa tukevalla tavalla.

Ohje koskee soveltuvin osin myös kaupungin luottamushenkilöitä. Ohjeissa muistutetaan muun muassa siitä, että suljetuista kokouksista ei saa jakaa yksittäisten jäsenten sanomisia. Luottamushenkilöiden todetaan toimivan virkavastuulla, mikä ulottaa salassapito- ja vaitiolovelvollisuuden myös heihin.

Perusteissa todetaan myös, että kuntalain mukaan luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla, mikä tulisi muistaa myös sosiaalisessa mediassa toimiessa.

Ohjeen liitteeksi on tehty sosiaalisen median ylläpitäjän muistilista. Siinä on kiteytetty somen käytön pelisäännöt. Sosiaalisen median palvelut eivät korvaa Iisalmen kaupungin virallisia viestintäkanavia vaan ne toimivat lisäkanavina.

Iisalmen kaupungilla ei ole ollut aiemmin virallista sosiaalisen median ohjetta. Kaupungilla on yli 800 vakinaista työntekijää.