Eniten nettiä käyttävät viihtyvät koulussa huonoiten

Jyväskylän yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan stereotypiat eniten tietokoneella aikaa viettävien vaikeuksista saada ystäviä koulussa ja kokemukset joukkoon kuulumattomuudesta pitävät edelleen paikkansa.

tiede
Nuori mies käyttää tablettitietokonetta.
Mikko Kuusisalo / Yle

Internetissä yli kuusi tuntia päivässä viettävät nuoret viihtyvät samalla myös koulussa huonoimmin, kertoo Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoken tutkimus. Suomessa joka viides aktiivisimmista internetin käyttäjistä koki yksinäisyyttä, kun muiden käyttäjäryhmien kohdalla tällaisia oppilaita oli 6–10 prosenttia. Eniten nettiä käyttävät myös myöhästelivät koulusta eniten, ja he kokivat vaikeuksia saada ystäviä koulussa.

Tiedot käyvät ilmi vuonna 2012 kerätystä PISA-tutkimuksen oppilaskyselysta.

Tutkija Kaisa Leinon mukaan tulosten pohjalta ei voida kuitenkaan sanoa, paikataanko runsaalla netin käytöllä fyysisesti läsnä olevien ystävien puuttumista vai johtaako runsas netin käyttö siihen. Hänen mukaansa tulokset olisi kuitenkin hyvä huomioida opetuksen järjestämistä miettiessä.

– Kouluviihtyvyydestä on puhuttu runsaasti, ja on todettu, etteivät käytännöt vastaa ihan nykypäivää, Leino sanoo.

Hän myös huomauttaa, että paljon nettiä käyttävät nuoret eivät välttämättä pääse hyödyntämään omaa osaamistaan kouluissa nykyisellään täysin, mikä voi vaikuttaa koulussa viihtymiseen.

– Se, mitä kouluissa opiskellaan, ei välttämättä tue osaamista.

Toisaalta ahkeralla internetin käytöllä voi olla myös suotuisia vaikutuksia koulumenestykseen riippuen netinkäyttötavoista.

– Ne, ketkä hakevat tietoa, pärjäävät selkeästi paremmin koulussa. Toisaalta jos se käyttö on pelkkää pelaamista, niin sehän ei sitten kauheasti tue koulussa pärjäämistä, Leino sanoo.

Tulokset on julkaistu PISA 2012 -tutkimuksen pääraportissa (siirryt toiseen palveluun).