Syytettyjä kuullaan Talvivaara-käräjillä – "Osapuolten kanssa kinataan joka yksityiskohdasta"

Talvivaara-oikeudenkäynnissä kuullaan tiistaina ja keskiviikkona neljää törkeästä ympäristön turmelemisesta epäiltyä. Todistajien kuulemiseen on varattu 16 istuntopäivää sen jälkeen.

Talvivaara
Kainuun käräjäoikeuden istuntosalin ovi.
Laura Tolonen / Yle

Talvivaaran ympäristörikosasian oikeudenkäynnissä kuullaan tiistaina nikkelikaivoksen perustaja ja yhtiön toimitusjohtaja Pekka Perää sekä kaivoksen entistä johtajaa. Keskiviikkona vuorossa on yhtiön entinen toimitusjohtaja Harri Natunen sekä kaivoksen yksi osastopäälliköistä.

Kaikkia neljää syytetään törkeästä ympäristön turmelemisesta. Syyttäjä Heikki Ylisirniön mukaan ympäristörikokset ovat useiden laiminlyöntien tulosta. Syytteen mukaan laiminlyönnit ulottuvat jo Talvivaaran kaivoksen suunnittelu- ja tutkimusvaiheeseen sekä ympäristö- ja vesitalousluvan hakuun. Kaikki syytetyt kiistävät syytteet, ja puolustus toi esille jo oikeudenkäynnin alussa, että he ovat toimineet “erehdyksen vallassa”.

Syyttäjät vaativat vankeutta ja miljoonakorvauksia

Syyttäjän mukaan oikeudenkäynnissä ei tule olemaan helppoja kohtia, sillä “osapuolten kanssa kinataan joka yksityiskohdasta”. Syyttäjät vaativat syytetyille yhteisvastuullisesti yhdessä Talvivaara Sotkamon kanssa 13,3 miljoonan euron korvauksia taloudellisen hyödyn saamisesta, minkä lisäksi Talvivaara Sotkamolle vaaditaan korkeinta mahdollista 850 000 euron yhteisösakkoa. Asianomistajien kuten Metsähallituksen kahdeksan miljoonan euron korvausvaatimus käsitellään erikseen.

Syytetyille vaaditaan myös 8–12 kuukauden ehdollisia vankeusrangaistuksia.

Pekka Perän puolustusasianajaja Markus Kokko on kertonut Yle Kainuulle, että syyttäjän korvausvaatimukset rikoshyödystä ovat lakiin perustumattomia. Kokko on todennut myös, että syyttäjän heikoin kohta syytteissä on se, että syytetyt olisivat rikkoneet Talvivaaran ympäristölupaa ja aiheuttaneet ympäristölle vahinkoa.

Perällä vastattavana myös syyte ympäristön turmelemisesta

Oikeudenkäynnissä Pekka Perää syytetään erikseen myös ympäristön turmelemisesta Kuusilammen avolouhokseen johdettujen liuosten vuoksi, ja Perä kiistää myös tämän syytteen. Perä ottaa esitutkintamateriaalin mukaan poliisikuulustelussa vastuun pumppauspäätöksestä, mutta kiistää rikoksen.

Talvivaaran ympäristörikosasian oikeudenkäynnin arvioidaan jatkuvan lokakuun alkupäiviin saakka, johon mennessä oikeus on myös tehnyt katselmuksen kaivosalueelle. Syytettyjen kuulemiseen menee kaksi päivää, ja sen jälkeen oikeus kuulee todistajia kuudentoista päivän ajan. Tuomio annettaneen aikaisintaan marraskuussa kansliapäätöksenä.