Junia myöhästyttänyt vika korjattu

Aamulla ranta- ja kehäradan junia myöhästyttänyt laitevika on korjattu ja liikenne on palautumassa normaaliksi.

Junien myöhästely

Turvalaitevika haittasi lähijunaliikennettä Helsingin ja Leppävaaran välillä. A-junan vuorot jouduttiin perumaan kokonaan.

Leppävaaran ja Huopalahden asemien välillä ilmenneet viat heijastuivat myös kehäradalla liikennöiviin I- ja P-juniin.

S- ja U-junat ja rantarataa käytävät kaukojunat myöhästelivät 15:sta 30:een minuuttiin.