Palkittu tutkimus: Fasilitoinnissa kommunikoi avustaja, ei vammainen

Fasilitoitu kommunikaatio on menetelmä, jossa avustaja kädestä pitäen ohjaa vaikeavammaisen henkilön kirjoittamista. Menetelmä on laajasti levinnyt käyttöön myös Suomessa muun muassa autististen henkilöiden hoidossa.

tiede

Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan opiskelijat Marjatta Leppänen ja Ulla Ojalammi saivat Augmentative and Alternative Communication -lehden myöntämän palkinnon vuoden 2014 parhaasta opiskelijoiden tekemästä tutkimusartikkelista.

Marjatta Leppänen ja Ulla Ojalammi tutkivat yksitoista avustetun kommunikaation eli fasilitaation tapausta. Tutkimuksessa osoitettiin, että yhdessäkään tapauksista viestien lähettäjä ei ollut avustettu vammainen, vaan viestit tulivat avustajalta.

Tuloksista voi kuitenkin arvioida, että koska viestit tulevat avustajalta, fasilitaatio tosiasiassa heikentää vammaisen henkilön ilmaisumahdollisuuksia.

Leppäsen ja Ojalammin tutkimuksessa tarkasteltiin kouluikäisiä lapsia, jotka olivat olleet fasilitoidun kommunikaation piirissä yhdestä kolmeen vuotta. Kahdessa tapauksessa apsi oli osoittanut jonkinlaisia itsenäisen kirjoittamisen kykyjä, ja fasilitaatio haittasi itsenäistä kirjoittamista.

Uusi palkinto julkistettiin Augmentative and Alternative Communication -lehden uusimmassa numerossa.