1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. ilmiöt

Liikkumattoman välitunti jatkuu huonona keskittymisenä oppitunnilla

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan välituntiliikunta parantaa alakoululaisten keskittymistä oppitunneilla. Välitunti tuo vaihtelua tietopainotteiseen luokkahuonetyöskentelyyn.

ilmiöt
Lapsi tasapainoilee aidalla.
Yle

Liikuntatieteen maisterin Auli Ottelinin liikuntapedagogiikan väitöskirjan mukaan pisimpään välitunneilla liikkuneet alakoululaiset jaksoivat keskittyä oppitunneilla paremmin kuin vähemmän liikkuneet oppilaat.

Tutkimus toteutettiin länsisuomalaisessa koulussa ensimmäisellä ja toisella koululuokalla lukuvuoden mittaisena tapaustutkimuksena. Tarkkailun alla olivat oppilaiden välituntien aikainen fyysinen aktiivisuus sekä oppituntien aikainen luokkahuonetyöskentely.

Selvisi, että oppilaiden välitunneista 94 prosenttia kului kuormittavuudeltaan hyvin kevyisiin ja kevyisiin aktiviteetteihin, kuten kävelyyn. Tytöt leikkivät poikia enemmän tasapaino- ja kiipeilyleikkejä. Pojat sen sijaan leikkivät mielikuvitusleikkejä sekä pallopelejä. Reipasta liikuntaa koulupäivän aikana oppilaille kertyi alle kouluikäisten fyysisen aktiivisuuden suosituksen, keskimäärin 49 minuuttia vuorokaudessa.

Väitöstutkimus osoitti, että oppilaat toimivat opettajan ohjeiden mukaisesti noin 69 prosenttia 45 minuuttia kestävästä oppitunnista. Oppimista häiritseviin toimintoihin oppilailta kului oppitunnista keskimäärin viidesosa. Pääosa levottomuudesta oli lähinnä oppilasta itseään häiritsevää: omalla pulpetilla liikehdintää eikä luokan työrauhaa häiritsevää toimintaa.

Väitöksen tulokset kertovat, että fyysinen aktiivisuus välitunnilla ei vähentänyt aktiivisuutta luokkahuoneessa. Välitunnilla enemmän reippailleet kuitenkin jaksoivat keskittyä oppitunnilla vähemmän liikkuneita paremmin.

Ottelinin väitöskirja tarkastetaan (siirryt toiseen palveluun) Jyväskylän yliopistossa syyskuun alussa.

Lue seuraavaksi