Venäjän aluehallinnon talousnäkymät synkkenevät

Alkuvuonna alue- ja paikallishallintojen verotulot kasvoivat, mutta loppuvuosi menee Fitchin arvion mukaan selvästi vaikeammissa merkeissä.

Ulkomaat

Luottoluokituslaitos Fitch on julkistanut uuden arvionsa Venäjän alue- ja paikallishallinnon taloustilanteesta. Tästä päivästä lähtien 19 paikallis- tai aluehallinnon talousnäkymät ovat Fitchin mielestä negatiiviset.

Venäjä on jaettu 45:een alue- ja paikallishallintoon.

Venäjän alue- ja paikallishallinto saa 70 prosenttia tuloistaan henkilö- ja yritysverotuksesta. Sen tuoton kasvu on hidastumassa. Tähän vaikuttavat ruplan heikkeneminen, matala öljyn hinta ja länsimaiden talouspakotteet. Lisäksi hallintoja rasittaa rahoituskulujen nousu.

Fitch ennustaa, että alue- ja paikallishallintojen talous jää loppuvuonna 400 miljardia ruplaa, eli noin neljä prosenttia miinukselle. Alkuvuonna ylijäämää kertyi suunnilleen yhtä paljon. Fitch ei usko liittovaltion korvaavan alijäämää.

Alkuvuonna yritysveron tuotto kasvu oli peräti 26 prosenttia. Tämä selittyy määräaikaisella veronkorotuksella, ruplan arvonlaskun tuomalla kilpailuedulla vientiyrityksille sekä asevoimien suurilla tilauksilla. Loppuvuonna yritysten odotetaan maksavan selvästi vähemmän veroja. Yritysverojen kasvu kompensoi vähentynyttä henkilöverotuksen tuottoa.

Palkat nousivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä viisi prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuotta aiemmin kasvu oli yhdeksän prosenttia.

Julkisella sektorilla palkkojen nousu jäi säästötoimenpiteiden vuoksi alle viiden prosentin.

Talouden alamäki laskee vaikuttaa myös yritysten maksamiin palkkoihin. Yritysten odotetaan jäädyttävän palkkatasonsa, lakkauttavan bonusjärjestelmiä, käyttävän enemmän osa-aikaista työvoimaa ja pahimmassa tapauksessa lykkäävän palkanmaksua. Kaikki nämä vaikuttavat alue- ja paikallishallintojen verotuloihin.

Venäjän inflaatio on ollut vuositasolla 16 prosentin luokkaa.

Lähteet: Yle, Tass