Pekka Perä: "Ei olla tyydytty toiseksi parhaaseen" – tuomari huomautti syyttäjää tiiviimmästä esitystavasta

Toimitusjohtaja Pekka Perä toisti käräjäoikeuden istunnossa useaan otteeseen, että Talvivaarassa on käytetty parasta mahdollista osaamista. Käräjätuomari joutui huomauttamaan syyttäjää suoraan asiaan menemisestä.

Talvivaara
Pekka Perä käräjillä.
Miia Roivainen / Yle

Talvivaaran ympäristörikosoikeudenkäynnissä paneuduttiin tiistaina vastaajien kuulemiseen. Ensimmäisenä kuultavana oli törkeästä ympäristön turmelemisesta syytteessä oleva Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n toimitusjohtaja Pekka Perä.

Hän vastasi asianajajansa Markus Kokon kysymyksiin Talvivaara-hankkeesta ja kertoi siitä sen alkumetreiltä lähtien. Perä korosti useaan otteeseen, että kaikissa vaiheissa on käytetty ja luotettu asiantuntijaosaamiseen.

– Ei olla tyydytty toiseksi parhaaseen, vaan parhaaseen, Pekka Perä tiivisti lausumaansa.

Perä totesi, että myös muut vastaajat ovat oppineet tuntemaan eri asiantuntijoita.

– Meillä ollut erittäin toimiva yhteistyö tutkimusmielessä, esimerkiksi Tampereen ja Lappeenrannan yliopistojen kanssa.

Oman roolinsa Perä luonnehti olleen iso, koska hanke tarvitsee aina vetäjän.

– Käytännössä olen jakanut vastuuta.

Kipsisakka-altaan muotti paperista

Kuulemisessa perehdyttiin myös kipsisakka-altaan toimintaan. Toimitusjohtaja Pekka Perä havainnollisti sitä oikeudelle kädestä pitäen muun muassa näyttämällä pöydän pintaa apuna käyttäen altaan laajuutta ja taittamalla A4-papereista sen mallia.

Viranomaisvalvonnan Perä kommentoi olleen hyvin intensiivistä.

– Arvostan valvontaa ja sitä asiantuntemusta, mitä siitä on kertynyt. Suhtautuminen on ollut rakentavaa, vaikka emme olekaan kaikista asioista olleet samaa mieltä.

Tuomari: "Ei heitetä onkea veteen"

Kihlakunnansyyttäjä Kimmo Vakkala aloitti vastakuulustelunsa kyselemällä Pekka Perältä tämän asemaa kahdessa yhtiössä eli Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:ssä ja Talvivaara Sotkamo Oy:ssä sekä yhtiöiden hallitusten työskentelystä.

– Normaaliyrityksessä tapa toimia on, että johto informoi hallitusta, ja hallitus tekee päätöksen. Meidän yrityksessämme useat hallituksen jäsenet ovat olleet aktiivisia kehittämään hanketta ja ovat olleet asiantuntijoina, Pekka Perä vastasi.

Ei ole tyydytty toiseksi parhaaseen, vaan parhaaseen.

Pekka Perä

Käräjätuomari Jyrki Määttä joutui pari kertaa huomauttamaan syyttäjää, että hän menisi suoraan asiaan, eikä taustoittaisi kysymyksiään niin paljon. Perä joutui pari kertaa toteamaan, ettei hän ymmärrä syyttäjän kysymystä.

– Ei heitetä onkea veteen ja ihmetellä, että mitä siitä tulee, vaan selkeitä kysymyksiä, käräjätuomari Määttä korosti.

"Olen kaivosinsinööri, en tuomari"

Kihlakunnansyyttäjä Kimmo Vakkala otti esille myös Talvivaaran ympäristöluvan ja sen hakemiseen liittyvät toiminnat. Syyttäjän mukaan toiminnanharjoittaja on antanut tiedot, jotka syyttäjän mukaan ovat muun muassa virheellisiä.

– Mikä asiantuntemuksen määrä on toiminnanharjoittajalla, Lapin vesitutkimuksella ja lupaviranomaisella? Minkälaiset mahdollisuudet heillä oli kyseenalaistaa tiedot, joita toiminnanharjoittaja antoi, kihlakunnansyyttäjä Kimmo Vakkala kysyi.

– Erittäin hyvät. Erilaisia kysymyksiä tuli usein, Pekka Perä vastasi.

Meidän yrityksessämme useat hallituksen jäsenet ovat olleet aktiivisia kehittämään hanketta ja ovat olleet asiantuntijoina.

Pekka Perä

Syyttäjä Vakkala halusi vielä tietää, oliko Talvivaarassa mahdollinen käsitys, että siellä oli erityisasiantuntemusta enemmän kuin esimerkiksi viranomaisilla.

– Eihän tässä ole kysymys ylivertaisista tiedoista, vaan siitä, että ammattimiehet keskustelevat keskenään, Pekka Perä vastasi syyttäjän kysymykseen.

Syyttäjä Vakkala luonnehti, että Talvivaarassa on kyse tietyllä tavalla pilottihankkeesta, jossa malmi ja prosessi ovat uniikkeja eli ainutlaatuisia eikä Suomessa ole ollut esimerkiksi aiemmin samanlaista bioliuotusmenetelmää.

– Toiminnankuvaustietoihin liittyy virheitä ja puutteita. Onko syyllinen Lapin vesitutkimus, joka on ollut mukana ympäristöluvan laatimisessa vai tuolloinen aluehallintovirasto, syyttäjä Vakkala tiedusteli.

– En ole tuomari, olen kaivosinsinööri, Pekka Perä vastasi.