Kulmuni: Tuulivoima pitäisi saada voimalaitosverotukseen

Keskustan kansanedustaja on jättänyt eduskuntaan kysymyksen tuulivoimaloiden kiinteistöverotuksesta. Kulmunin mielestä tuulivoimaloista pitäisi maksaa yhtä korkeaa veroa kuin muistakin voimalaitoksista.

luonto
Tuulimylly aurinkoista taivasta vasten
Laura Valta / Yle

Torniolainen keskustan kansanedustaja Katri Kulmuni esittää, että tuulivoimalaitoksista alettaisiin maksaa yhtä korkeaa veroa kuin muistakin voimalaitoksista. Tällä hetkellä tuulivoimaan sovelletaan yleistä kiinteistöveroprosenttia, koska tuulivoimapuistoa ei käsitellä yhtenä kokonaisuutena, vaan useana eri voimalana.

Tällä hetkellä tuulivoimasta saatava kiinteistöverotuotto kunnille on vähäinen ja jonkinlaisia maisema-, melu- ja ympäristöhaittoja tulee aina.

Katri Kulmuni

Kulmuni esittää epäkohtaan kahta ratkaisua. Yksi vaihtoehto olisi alentaa rajaa, joka määrittelee kuuluuko voimala kiinteistöveron vai voimalaitosveron piiriin.

Vaihtoehtoisesti useamman voimalan muodostamaa tuulipuistoa voitaisiin tarkastella yhtenä voimalana.

Kunnille kannustinta

Tällä hetkellä nimellistehoraja on kymmenen megavolttiampeeria, joka jättää kaikki tuulivoimalat edullisemman kiinteistöveron piiriin.

– Tällä hetkellä tuulivoimasta saatava kiinteistöverotuotto kunnille on vähäinen ja jonkinlaisia maisema-, melu- ja ympäristöhaittoja tulee aina.

– Tuulivoimaloiden tosiasiallinen saattaminen kiinteistöverotuksessa voimalaitosveron piiriin parantaisi kuntataloutta ja olisi yhdenmukainen hallitusohjelman verotuskirjauksen kanssa, jossa tavoitteeksi on asetettu verotuottojen lisääminen mm. kiinteistöveron ala- ja ylärajoja maltillisesti korottamalla. Lisäksi tämä kannustaisi kuntia edistämään tuulivoiman lisärakentamista, Kulmuni kirjoittaa.

Kulmuni on jättänyt aiheesta asianomaiselle ministerille kirjallisen kysymyksen.