Pohjamutia myöten – Talvivaaran päästöjä on puitu oikeudessa yksityiskohtaisesti

Talvivaaran ympäristörikosoikeudenkäynnissä entistä kaivoksen johtajaa tentattiin pohjamutia myöten kaivoksen erilaisista päästöistä ja jätteiden käsittelystä. Asiantuntijoiden rooli nousi esiin myös tämän vastaajan kuulemisessa.

Talvivaara
Kainuun käräjäoikeuden aula.
Arto Loukasmäki / Yle

Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj:n kaivoksen entistä johtajaa, yhtiön nykyistä suunnittelujohtajaa syytetään törkeästä ympäristön turmelemisesta.

– Katson täysin varmasti, etten taatusti ole syyllistynyt rikokseen. Olemme painineet merkittävien haasteiden alla. Olemme tehneet parhaan mahdollisen, mitä olemme kyenneet tekemään sen hetkisen tiedon perusteella. Jälkikäteen on tietysti helppo arvostella, kaivoksen entinen johtaja summasi omia tuntojaan Kainuun käräjäoikeudessa.

Hän kertoi yksityiskohtia myöten Talvivaaran ympäristöluvasta, jätevesistä ja toimintojen tarkkailusta. Hänen avustajansa OTM Tero Kovanen kysyi häneltä muun muassa ympäristöluvan valmisteluun osallistumisesta.

– Olin yhteyshenkilö, joka välitti tietoa. Tarvittaessa huolehdin, että tietoa tulee sovitussa aikataulussa ja laajuudessa, kaivoksen entinen johtaja kertoi.

Lupahakemuksessa esitettävät tiedot vaihtelevat erittäin laajoista luontoselvityksistä prosessikemian tietoon. Yksittäinen taho ei pysty tuottamaan tai omaksumaan sellaista tietoa, joten sitä varten käytettiin asiantuntijoita.

Kaivoksen entinen johtaja

– Lupahakemuksessa esitettävät tiedot vaihtelevat erittäin laajoista luontoselvityksistä prosessikemian tietoon. Yksittäinen taho ei pysty tuottamaan tai omaksumaan sellaista tietoa, joten sitä varten käytettiin asiantuntijoita.

Julkiset tiedotteet eivät tavanomaisia

Ympäristövaikutusten tarkkailussa kaivoksen entisen johtajan mukaan yksi tärkeä osa on ollut jäteveden laatu.

– Suunnitelman on hyväksynyt Kainuun ympäristökeskus ja toteutuksesta on vastannut ulkopuolinen konsulttitoimisto. Omatoimisesti on sitten tarkkailtu koko prosessin tilaa, samoin veden laatua on seurattu koko ajan. Pääpaino on ympäristöluvan mukaisilla raja-arvotarkkailuilla.

Kaivoksen entisen johtajan mukaan yksittäisiä ympäristöluvan vastaisia jätevesipäästöjä on tapahtunut.

– Metallipitoisuusraja-arvoja on ylitetty. Niihin on aina jouduttu reagoimaan. Selitys on annettu Kainuun ympäristökeskuksella ja kuntien ympäristöviranomaisille.

Jätevesi- ja ympäristötarkkailun tulokset menevät hänen mukaansa valvovalle viranomaisella ja toiminnanharjoittajalle.

– Yksittäisistä metallipoikkeamista on aina annettu selitys. Lisäksi on tehty myös julkisia tiedotteita, mikä ei ole ihan tavanomaista.

Ympäristörikosoikeudenkäynnissä on vastaajia kaikkiaan neljä Talvivaaran kaivosyhtiön johtoon kuulunutta henkilöä. Keskiviikkona kuultavina ovat Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n entinen toimitusjohtaja ja nykyinen energiajohtaja Harri Natunen ja Talvivaara Sotkamo Oy:n osastopäällikkö.

Kaikkia vastaajia syytetään törkeästä ympäristön turmelemisesta. He ovat kiistäneet syytteet.