1. yle.fi
  2. Uutiset

Tutkimus vahvistaa: Matematiikka ja musiikki tukevat toisiaan

Itä-Suomen yliopisto on selvittänyt peruskoululaisten ja lukiolaisten kiinnostusta musiikin ja matematiikan opiskelua kohtaan. Samalla on saatu vahvistusta väitteelle, että matematiikan harrastaminen tukee musiikin opiskelua.

Kotimaan uutiset
Kolme nuorta soittajaa soittaa viulua.
Kolme nuorta soittajaa soittaa viulua Näppärikurssilla Kaustisella.Raila Paavola / Yle

Monille on tuttu väite, että musiikin harrastaminen tukee muiden oppiaineiden opiskelua. Nyt väite on saanut tieteellistä vahvistusta myös toisin päin.

Itä-Suomen yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa on selvitetty suomalaisten peruskoululaisten ja lukiolaisten kiinnostusta musiikin ja matematiikan opiskelua kohtaan.

Tutkimuksessa havaittiin muun muassa, että vahva kiinnostus matematiikka kohtaan vahvistaa myös myönteistä suhdetta musiikin opiskeluun ja päinvastoin.

– Meitä kiinnosti, että musiikki on aine, joka on hyvin pidetty aine koulussa. Matematiikka taas on aine, josta oppiaineena ei niinkään pidetä, mutta sitä taas arvostetaan. Oppilaat nykypäivänä ymmärtävät, että jos matematiikassa pärjää hyvin, niin on edellytyksiä päästä esimerkiksi opettajankoulutukseen tai lääkikseen. Musiikki taas koetaan aineeksi, jota ei arvosteta, koska siitä ei ole hyötyä missään muussa aineessa paitsi jos pyrkii musiikkikasvatuksen koulutukseen tai vastaavaan, kasvatustieteen professori Antti Juvonen Itä-Suomen yliopistosta kertoo.

Tutkimus ei kerro kuitenkaan sitä, kuinka hyvin oppilaat ovat menestyneet matematiikan tai musiikin oppiaineissa.

– Toistaalta jos oppilaat eivät pärjää oppiaineissa, niin oppilailla ei ole myöskään uskomuksia siitä, että pärjäisivät oppiaineissa. Uskomukset perustuvat siihen, että jos menestyy jossain ja arvostaa jotain, syntyy motivaatiota, Juvonen sanoo.

Tutkimus on osallistujamäärältään poikkeuksellisen laaja. Tutkimukseen osallistui 1654 suomalaista nuorta.

Aineisto on kerätty lomakekyselyllä ja tuloksia on analysoitu tilastollisin menetelmin. Kyselyssä tiedusteltiin muun muassa oppilaiden asenteita ja motivoituneisuutta eri oppiaineita kohtaan, käsityksiä omasta osaamisestaan ja odotuksia eri oppiaineista.

– Musiikin ja matematiikan oppiaineiden suhteista on esitetty erilaisia oletuksia ja väitteitä jo 1950-luvun puolivälistä alkaen taiteiden tutkimuksessa. Tätä on ollut äärimmäisen vaikea kuitenkin osoittaa. Siinä mielessä tämä on uraa uurtavaa tutkimusta, Juvonen kertoo.

Tutkimus kannustaa ottamaan musiikin kouluopetuksessa paremmin huomioon nuorten kiinnostuksen musiikkia kohtaan heidän arjessaan ja toisaalta tukemaan matematiikan harrastamista myös koulun ulkopuolella esimerkiksi kerhotoiminnan avulla.

Tutkimuksen ovat tehneet matematiikan yliopistonlehtori, dosentti Timo Tossavainen ja kasvatustieteen professori Antti Juvonen Itä-Suomen yliopistossa.

Tutkimus on osa Research studies in music education -lehdessä julkaistua isompaa tutkimushanketta, jossa selvitettiin koululaisten motivaatiota eri oppiaineista.

Lue seuraavaksi