Potilastietoja luvatta katselleesta kesätyöntekijästä tutkintapyyntö poliisille

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kesätyöntekijä katseli kevään ja kesän aikana yli 500 henkilön potilastietoja, vaikka hän ei tarvinnut niitä. Työntekijän työsuhde on purettu.

Kotimaa
Vanhus Armilan sairaalan osastolla
YLE Etelä-Karjala

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten kesätyöntekijä on katsellut luvatta satojen henkilöiden potilastietoja.

Eksoten mukaan potilastietojärjestelmästä selviää, että kesätyöntekijä kävi kevään ja kesän aikana katsomassa yli 500 henkilön potilastietoja, vaikka hän ei tarvinnut niitä.

Eksote on purkanut työntekijän työsuhteen ja tekee tapauksesta poliisille tutkintapyynnön.

Potilastietojen katsominen ei liittynyt toimistotyöntekijän työtehtäviin.

Työntekijä oli allekirjoittanut tietoturva- ja tietosuojasitoumuksen, ja hän oli esimiehen kanssa käynyt perehdytyksen yhteydessä tarkkaan läpi sitoumuksen sisällön. Työntekijä oli tästä huolimatta katsonut salassa pidettäviä potilastietoja luvattomasti.