Ely: Finnpulpin vesistövaikutukset nousevat ratkaisevaan asemaan

Ely-keskuksen mukaan tehtaasta tulee parhaalla mahdollisella tekniikallakin uusi merkittävä kuormituksen lähde Kallavedelle.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)
Martti Fredrikson.
Timo Heikura / Yle

Pohjois-Savon ely-keskus pitää Kuopion Sorsasaloon suunnitellun sellutehtaan vesistövaikutuksia ratkaisevana asiana, kun arvioidaan sitä voiko tehtaan sijoittaa sille suunniteltuun paikkaan. Ely-keskuksen mukaan tehdas on niin merkittävä vesistön kuormittaja, että ympäristövaikutusten arviointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Ely-keskuksen mukaan tehtaasta muodostuisi parasta mahdollista tekniikkaakin käyttämällä uusi merkittävä pistekuormittaja Kallavedelle, alueelle jonne kohdistuu entisestään merkittävää pistekuormitusta. Tämän takia on arvioitava yhteiskuormitus, joka aiheutuu Savon Sellusta sekä muista olennaisista kuormittajista.

Koko kuormitus on selvitettävä jotta voidaan arvioida, kuinka uusi sellutehdas voi vaikuttaa Kallaveden tilaan. Ely-keskus haluaa erityiseen tarkasteluun myös sellutehdashankkeen vaikutukset kalastoon sekä Kuopion Veden mahdollisuuksiin käyttää Kallavettä raakavesilähteenä.

Lähes 40 lausuntoa ja mielipidettä

Sorsasaloon suunnitellun havusellutehtaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ensimmäinen vaihe on päättynyt. Ely-keskuksen mukaan hankkeen koko ja aiottu sijaintipaikka asettavat arviointityölle erityisvaatimuksia. Esimerkiksi osallisten ja päätöksentekijöiden on saatava oikea käsitys tehtaan kokoluokasta ja kuormituksesta.

Hankkeen merkittävimmät ympäristövaikutukset kohdistuvat tehtaan lähialueelle, minkä takia muun muassa melu- ja liikennevaikutuksia on arvioitava erityisesti tehtaan lähialueella.

Ely-keskus sai arviointiohjelmasta yhteensä 39 lausuntoa ja mielipidettä. Niissä otettiin myös kantaa hankkeen toteutumisen puolesta ja sitä vastaan. Ely-keskus muistuttaa kuitenkin, että YVA-menettelyssä ei myönnetä tai evätä hankkeen toteutuslupia.