Talvivaara-käräjillä voimakasta sanailua – osastopäällikkö unohti oikeudessa Perän nimen

Syyttäjän mukaan osastopäällikkö unohti mainita toimitusjohtaja Pekka Perän nimen vastuuhenkilöiden kohdalla, vaikka oli sen esitutkinnassa muistanut. Puolustuksen mukaan vastaaja ei voi muistaa esitutkintakertomustaan sanasta sanaan.

Talvivaara
Pekka Perä Kainuun käräjäoikeuden istuntosalissa Kajaanissa.
Pekka Perä Kainuun käräjäoikeuden istuntosalissa Kajaanissa tiistaina. Lehtikuva

Syyttäjä ja puolustus ottivat keskiviikkona reippaasti sanallisesti vastakkain Talvivaara-käräjillä. Kynnyskysymys oli vastaajan muisti, kun kuulusteltavana oli Talvivaara Sotkamo Oy:n osastopäällikkö.

Hänen asianajajansa Kristiina Liljedahl vetosi todistelussa siihen, ettei hänen päämiehensä ole ollut Talvivaaran toiminnassa avainhenkilö.

– Minulla ei ollut kokemusta prosessiteollisuudesta. En koe olleeni avainhenkilö, yliopistosta kemistiksi valmistunut osastopäällikkö kertoi.

Kihlakunnansyyttäjä Kimmo Vakkalan mielestä osastopäällikön koulutus, työkokemus ja asema tekivät hänestä kuitenkin avainhenkilön.

Oma titteli ei muistunut

Ympäristörikosoikeudenkäynnissä on kaksi syyttäjää, jotka yrittävät saada selvyyttä kaivoksen vastuuhenkilöistä. Asemaa on tiedusteltu jokaiselta neljältä vastaajalta.

Osastopäällikkö kertoi tulleensa yhtiön palvelukseen vuonna 2008, jolloin työnantaja oli Talvivaaran Kaivosyhtiö Oyj. Sen jälkeen hän toimi käyttöpäällikkönä ja nykyinen työsuhde on Talvivaara Sotkamo Oy:ssä osastopäällikkö.

– En muista tuollaista, osastopäällikkö vastasi. – Tämä perustuu sinun omaan kertomaasi esitutkinnassa, kihlakunnansyyttäjä Kimmo Vakkala täsmensi.

Kihlakunnansyyttäjä Kimmo Vakkala sanoi, että vastaaja olisi ollut myös prosessi-insinööri.

– En muista tuollaista, osastopäällikkö vastasi.

– Tämä perustuu sinun omaan kertomaasi esitutkinnassa, kihlakunnansyyttäjä Kimmo Vakkala täsmensi.

Kihlakunnansyyttäjä Vakkala tiedusteli osastopäälliköltä, että eikö hän kemistikoulutuksestaan huolimatta pystynyt esimerkiksi ennakoimaan natriumin ja sulfaatin vaikutusta lähijärviin.

– Koulutukseen ei ole kuulunut ympäristökemia, osastopäällikkö vastasi.

Perän nimi unohtui

Kihlakunnansyyttäjä Kimmo Vakkalan ja asianajaja Kristiina Liljedahlin välille syntyi pari kertaa sanailua vastaajan kuulemisesta oikeudenistunnossa ja hänen esitutkinnassa kertomastaan.

– Asiat on nyt ilmaistu eri tavalla. Kertomuksissa on eroja verrattuna esitutkintaan, kihlakunnansyyttäjä Vakkala totesi.

Käräjätuomari Jyrki Määttä puuttui myös sanailuun ja pyysi syyttäjää esittämään lyhyitä kohtia siitä, miten kertomukset eroavat toisistaan.

– Vastaaja ei voi muistaa esitutkintakertomustaan sanasta sanaan, asianajaja Kristiina Liljedahl puolusti päämiestään.

Vastaajalta tiedusteltiin myös yhtiön päätösvallasta. Kihlakunnansyyttäjä Heikki Ylisirniön mukaan vastaaja jätti oikeudenkäynnissä mainitsematta vastuuketjusta toimitusjohtaja Pekka Perän ja kaivoksen entisen johtajan, vaikka hän oli esitutkinnassa kertonut kolmen ihmisen nimet.

– Olen keskustellut asioista myös muiden kanssa, osastopäällikkö totesi.

Häntä syytetään törkeästä ympäristön turmelemisesta, kuten kolmea muuta vastaajaa. Kaikki ovat kiistäneet syytteen.

– En katso syyllistyneeni rikokseen. Kyllä tässä paras mahdollinen tekeminen on ollut osaltani, osastopäällikkö totesi ja lisäsi, että viime ajat ovat olleet raskaita.