Videolla nikkelikaivoksen symbolinen hetki: Terrafame aloitti kaivostoiminnan

Terrafame aloitti keskiviikkona Sotkamon nikkelikaivoksella louhinnan kahden vuoden tauon jälkeen räjäytyksellä.

Talvivaara
Talvivaaran kaivosalueella räjäytettiin louhinta käyntii.
Sotkamon nikkelikaivoksella aloitettiin keskiviikkona toiminta räjäyttämällä ensimmäinen louhintapaukku. Toimittaja Arto Loukasmäki haastatteli Terrafame Oy:n hallituksen puheenjohtajaa Lauri Ratiaa asian tiimoilta. Video: Kalle Heikkinen / Yle. Editointi: Laura Tolonen / Yle

Talvivaaran kaivoksen alueella oli keskiviikkona mielenkiintoisia hetkiä, kun ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen kaivosalueella räjäytettiin louhintapaukku. Ensimmäinen yritys epäonnistui kaapelirikon takia, mutta toisella yrittämällä laitettiin louhintatoiminta käyntiin.

– Tällä on suuri symbolinen merkitys, tästä tämä kaivoksen ylösajaminen alkaa, totesi räjäytyksen jälkeen Terrafame Oy:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia.

– Kaunis päivä tuo mukanaan myös hyvää onnea, ja sitä me tarvitsemme.

Odotettavissa on, että 2–3 viikon kuluttua malmikuormat rupeavat siirtymään primäärikasoille. Ennen tätä kuluu vielä aikaa sivukiven louhinnassa. Tarkoituksena on siirtää vuoden loppuun mennessä noin neljä miljoonaa tonnia malmia primäärikasoille, missä käynnistetään bioliuotusprosessi.

Tieto louhinnan aloittamisesta tuli vain hetki sitten. Vaikka aikaa ei ole ollut liiemmälti valmistelujen suorittamiseen, Ratia toteaa konkurssipesän tehneen töitä asian eteen.

– Konkurssipesä on tehnyt hyviä valmisteluja jo pitkän aikaa, rekrytointiprosessit ovat alkaneet ja meillä on siinä suhteessa hyvä tilanne, että olemme valmiit toimintaan.

Työntekijöiden rekrytointiprosessit ovat sujuneet hyvin, sillä kaivokselle on saatu asiantuntevaa väkeä.

– Kiinnostus tänne uudelleen tulemiseen on ollut suurta, Oulua myöten on haettu töihin. Olemme siitä oikein tyytyväisiä. Meillä on edelleen rekrytointeja kesken, mutta avainpestit ovat lähes täytetty. Joitain neuvotteluja vielä käydään, Ratia kertoo.