1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Tuli päästetään irti hallitusti – luonnolle annetaan kunnon jysäys

Suunnitellusti toteutettavia kulotuksia tehdään, sillä metsäpalot ovat tärkeä osa luonnontilaisen metsän kiertokulkua.

Kuva: Minna Aula / Yle

Simossa kulotetaan metsää harvinaisen myöhään. Kulottamaan päästään vasta nyt, sillä maa ei ole ollut riittävän kuiva aiemmin tänä kesänä.

Tuli päästetään irti Runkauksen luonnonpuiston läheisyydessä sijaitsevalla runsaan neljän hehtaarin alueella.

– Kulotus on luonnon ja- metsänhoidollinen toimenpide, jolla edistetään luonnon monimuotoisuutta, kertoo suunnittelija Eerika Tapio Lapin ELY-keskuksesta.

Suunnitellusti toteutettavia kulotuksia tehdään, koska metsäpalot ovat tärkeä osa luonnontilaisen metsän kiertokulkua.

– Joskus saamme palautetta, että kulotettu alue näyttää rumalta, mutta palopaikoilta löytää ensimmäisiä paloriippuvaisia hyönteisiä jo pari tuntia kulotuksen jälkeen ja seuraavana kesänä jo uutta kasvillisuutta, kuvailee Tapio.

Nykyään metsää poltetaan, koska tiheä metsä, tieverkosto ja tehokas palontorjunta eivät mahdollista luonnollisia kulopaloja,kuten ennen vanhaan. Metsätaloudellisilla kulotuksilla luodaan askelkiviä, jotka auttavat kulolajeja leviämään alueelta toiselle. Kulotusalueelle syntyy hiiltynyttä puuta, jotka tarjoavat uusia elinympäristöjä monimuotoisuuden ylläpitämiseksi.

Lounais-Lapissa toteutetaan luonnonhoidollisia kulotuksia yhteensä 150 hehtaarilla vuoteen 2020 mennessä osana EU:n Natnet-hanketta.

Simon lisäksi kulotukset aloitetaan torstaina Kittilässä, perjantaina tulet laitetaan töihin perjantaina. Elokuun viimeisenä perjantaina kulotetaan suunnitelmien mukaan Kolarissa. Kulotukset voivat aiheuttaa savuhaittoja lähialueilla.