1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

Työaikapankki kiinnostaa erityisesti korkeasti koulutettua valkokaulusväkeä – duunaritkin yllättävän suopeita

Hallitus on toivonut työelämään selvästi nykyistä enemmän erilaisia joustoja, jotta yritykset kykenisivät mukautumaan nykyistä paremmin talouden suhdanteisiin. Yksi keinoista olisi työaikapankki, jossa työntekoa rytmitetään työn kysynnän mukaan. Ylen teettämästä kyselystä selviää, että hallituksen toiveelle olisivat suopeita erityisesti toimihenkilötaustaiset suomalaiset.

talous
grafiikka
Yle Uutisgrafiikka

Korkeasti koulutetut ja toimihenkilötehtävissä työskentelevät suomalaiset suhtautuvat erityisen myönteisesti työaikapankin käyttöönottoon. Asia selviää Taloustutkimuksen Ylelle tekemästä kyselytutkimuksesta.

Työaikapankilla tarkoitetaan sitä, että töitä tehdään paljon silloin kun niitä on, ja hiljaisina aikoina pidetään runsaasti vapaita.

– Ylemmillä toimihenkilöillä on usein paljon määräysvaltaa omaan työhönsä. Kun työ on valmiiksi joustavaa, se (työaikapankki) on heille valmiiksi tutumpi ja helpompi omaksua, arvioi Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen.

Kyselyyn vastanneista ylemmistä toimihenkilöistä 82 prosenttia suhtautui myönteisesti työaikapankkiin.

Duunarienkin peukut ylöspäin

Myös työntekijätaustaisten vastaajien selvä enemmistö, 66 prosenttia, näyttäisi vihreää valoa työaikapankille.

– Työntekijöiden mielipide on ehkä yllättävänkin suopea. Tämä kertoo kriisitietoisuuden leviämisestä, Rahkonen sanoo.

Toisaalta Rahkonen arvioi, että työläisammateissakin arvostetaan entistä enemmän työelämän joustoja.

Toisaalta duunarien joukossa on myös niitä, joita työaikapankki ei innosta: 27 prosenttia työntekijävastaajista suhtautuu työaikapankkiin kielteisesti.

– Työntekijäammatissa työnantaja määrää edelleen [toimihenkilöammatteja] selvemmin sen, mitä tehdään ja missä tahdissa.

Vertailun vuoksi: Työaikapankista kieltäytyisi todennäköisesti tai varmasti vain 14 prosenttia vastaajista, jotka lukevat itsensä ylemmiksi toimihenkilöiksi.

grafiikka
Yle uutisgrafiikka

Myös koulutustaso vaikuttaa

Kyselyyn vastaajat suhtautuvat sitä myönteisemmin työaikapankkiin mitä korkeampi heidän koulutustaustansa on. Esimerkiksi yliopistotaustaisista vastaajista 85 prosenttia suhtautui myönteisesti työaikapankkiin.

Vastaava luku ammattikoulutaustaisilla oli noin 74 prosenttia. Ainoastaan peruskoulun käyneistä vastaajista työaikapankkia kannatti 67 prosenttia.

Sukupuolella ei ollut ratkaisevaa merkitystä työaikapankkiin suhtautumisessa. Kyselyyn vastanneet miehet suhtautuivat jonkin verran naisvastaajia myönteisemmin työaikapankkiin.

Ikäryhmien välillä oli jonkin verran eroja. Nuorin vastaajaryhmä, eli 15–24-vuotiaat, oli hieman vähemmän innostunut työaikapankista kuin vanhemmat ikäryhmät.

Poliittisella suuntautumisella oli selvä merkitys tulosten kannalta. Myönteisimmin työaikapankkiin suhtautuivat kokoomusta äänestävät vastaajat. Heistä jopa 90 prosenttia suhtautui myönteisesti työaikapankkiin. Vasemmistoliittoa äänestävien vastaajien joukossa luku oli 64 prosenttia.

Taloustutkimuksen tekemää kyselytutkimusta varten haastateltiin puhelimitse ja netin välityksellä yli 1 100:aa ihmistä alkuviikon aikana. Kyselyn virhemarginaali on 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lue seuraavaksi