1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Ahma, pahis vain paperilla? – Suurpedoista uhanalaisin vierailee usein toisten tappamilla haaskoilla

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan suurpedoista ahmat aiheuttavat porotaloudelle suurimmat vahingot. Kahden viime vuoden aikana vahingot ovat olleet vähenemään päin, vaikka pitkällä aikavälillä ahmojen tappamien porojen määrä on moninkertaistunut.

luonto
Korkeasaaren ahmoista toinen kuvattuna kesällä häkissään.
Korkeasaari

Ahmat aiheuttavat porotaloudelle suurimmat vahingot, minkä vuoksi niitä haluttaisiin siirtää etelään pois poronhoitoalueelta. Siirtosuunnitelmat on kirjattu maa- ja metsätalousministeriön vahvistamaan ahman hoitosuunnitelmaan, mutta kirjauksesta huolimatta siirtoja ei ole tehty.

– Luonnonvarakeskus ja Suomen riistakeskus tekivät kartoituksen mahdollisista vastaanottavista alueista, mutta näillä alueilla ei ollut innostusta ja myötämielisyyttä hanketta kohtaan. Niinpä sitä ei ole lähdetty toteuttamaan, kertoo maa- ja metsätalousministeriön ylitarkastaja Jussi Laanikari.

Arviolta Suomessa elää 220–250 ahmaa, joista noin puolet on poronhoitoalueella. Suurin osa poronhoitoalueista on keskittynyt suomineidon käsivarteen ja Sallaan. Pitkällä aikavälillä ahmojen aiheuttavat vahingot ovat moninkertaistuneet, mutta kahden viime talven aikana vahinkojen määrä on vähentynyt.

– Silti ahmat aiheuttavat enemmän porovahinkoja kuin kolme muuta suurpetoa ilves, karhu ja susi yhteensä. Ahmojen osuus vahingoissa vaihtelee 60–70 prosentin välillä. Viime vuodesta ahmojen aiheuttamat vahingot ovat pudonneet noin kolmanneksen, laskee Laanikari.

Haaskalla viihtyvä suurpeto

Ahmoihin erikoistuneen kajaanilaisen luontokuvaajan Ilmo Juntusen mielestä kaikki vahingot eivät ole kuitenkaan ahmojen aiheuttamia, koska kyse on haaskaeläimestä.

– Ahma on paha vain paperilla. Kun riittävän kauan odottaa niin esimerkiksi suden tappamalle poron haaskalle ilmestyy ahma, jonka jäljet jäävät sinne. Taloudellisista syistä vahinko listataan ahman tekosiksi ja siksi se on päässyt suurpedoista listaykköseksi, uskoo Juntunen.

Suden tappamalle poron haaskalle ilmestyy ahma, jonka jäljet jäävät sinne.

Ilmo Juntunen

Poroalueiden ulkopuolella ahmat eivät aiheuta merkittäviä haittoja. Elääkseen ne syövät pieniä riistaeläimiä sekä muiden petojen tappamia ja jälkeen jättämiä raatoja.

Suurpedoista ahma on uhanalaisin. Sen lukumäärä on vähäinen, joten ahmakantaa ei säädellä ja niitä ei ole metsästetty yli 30 vuoteen.

– Ahman metsästäminen jopa vahinko perusteisillä poikkeusluvilla edellyttäisi ministeriön asetusta, jossa määriteltäisiin kiintiöt ja se taas vaatisi poliittisia päätöksiä ja näitä vaateita ei meille ole tullut, sanoo maa- ja metsätalousministeriön ylitarkastaja Jussi Laanikari.

Lue seuraavaksi