Metson, teeren ja pyyn metsästystä rajoitetaan Pohjois-Savossa

Pohjois-Savossa metsoa saa metsätä syksyllä ainoastaan Rautavaaralla, Sonkajärvellä ja Vieremällä. Teeren ja pyyn metsästysaikaa lyhennetään monissa kunnissa.

metso
Pyy pitää reviriään kuusimetsikössä.
Jari Flin / Yle

Metsäkanalintujen syksyn metsästysaikoja rajoitetaan Pohjois-Savossa.

Metso on rauhoitettu isossa osassa Pohjois-Savoa. Metsoa saa metsästää ainoastaan Rautavaaralla, Sonkajärvellä ja Vieremällä 10.9.–31.10.

Lisäksi teeren ja pyyn metsästysaikaa lyhennetään monissa Pohjois-Savon kunnissa. Pyytä ja teeriä saa metsätä Rautavaaralla, Sonkajärvellä ja Vieremällä 10.9.–31.10., muualla maakunnassa 10.9.–15.10.

Urosteeren talvimetsästys tammikuussa on kielletty koko maassa.

Rajoituksiin ryhdyttiin, koska metson, teeren ja pyyn esiintymistiheydet olivat riistakolmiolaskennoissa 15–20 prosenttia edellisvuosia alhaisemmat. Kantojen lasku selittyy pääosin kylmällä kesällä, joka vaikeutti lintujen pesimistä.