Kuntaliitoshenkilöstön irtisanomissuoja pyritään kumoamaan lakimuutoksella: "Joutaakin jo pois"

Esimerkiksi Kuopiossa suoja jatkuu tällä hetkellä lukuisten kuntaliitosten vuoksi aina vuoteen 2020. Henkilöstöpäällikkö ei haluaisi enää pitkittää tilannetta.

Kotimaa
Kuopion kaupunginvaltuusto
Sini Ojanperä / Yle

Hallitus haluaa edistää kuntien vapaaehtoisia kuntaliitoksia lakimuutoksella.

Siinä kaikille vuonna 2017 yhdistyville kunnille maksettaisiin muun muassa yhdistymisavustusta. Lakisääteinen selvitysavustus maksettaisiin käynnissä oleville selvityksille vuoden 2016 loppuun saakka.

Lisäksi säännös henkilöstön viiden vuoden irtisanomissuojasta kumottaisiin. Suoja säilyisi kuitenkin ennen vuotta 2017 voimaan tulevissa liitoksissa.

Vuonna 2016 voimaan tulevissa yhdistymisissä kunnat voisivat sopia yhdistymissopimuksen muuttamisesta siten, ettei irtisanomissuojasäännöstä sovelleta.

Valtiovarainministeriö pyytää hallituksen esitysluonnoksesta lausuntoa muun muassa kunnilta, joilla on vireillä kuntaliitoksia.

Kuopiolaisilla työntekijöillä suoja on jatkunut monesti

Irtisanomissuojasta on käyty kriittistä keskustelua muun muassa Kuopiossa, jossa peräkkäisten liitosten tuoma irtisanomissuoja on jatkunut jo vuodesta 2006.

Ei sellaista kukaan kaupungin johdossa varmasti halua.

Markku Mattila

Koska suoja alkaa alusta aina uuden liitoksen synnyttyä, ja viimeisin Kuopion tekemä kuntaliitos toteutui tämän vuoden alussa, kaikkien Kuopion kaupungille kuntaliitosten kautta tulleiden työntekijöiden irtisanomissuoja jatkuu vielä vuoteen 2020 asti.

– Mikäli Juankosken liitos vuonna 2017 vielä toisi viiden vuoden lisäsuojan, tilanne jatkuisi edelleen vuoteen 2022. Ei sellaista kukaan kaupungin johdossa varmasti halua, Kuopion henkilöstöjohtaja Markku Mattila arvioi.

Hänen mielestään irtisanomissuojasta olisikin jo aika luopua.

– Joutaisihan se jo pois. Vaikka kuntien tehtäviä on lakkautettu, niissä ei ole tapahtunut liikkeenluovutusta, vaan henkilöstö on jäänyt kuntiin. Sama vika on kuntaliitoksissa.

Mattila kuitenkin kiistää, että lukuisia kuntaliitoksia kokeneella Kuopiolla olisi ylimääräistä väkeä töissä.

– Tilanteet on onneksi osattu ottaa huomioon ennalta jo liitoksia suunnitellessa. Vakituista henkilöstöä ei ole selvityksen aikana laisinkaan palkattu, eikä eläköityneiden tilalle ole välttämättä otettu uusia.

Lausuntojen määräaika on 8. syyskuuta. Lakimuutokset on tarkoitus saada voimaan vielä kuluvan vuoden aikana.