Lappiin ei ilvesten kaatolupia

Lupia haettiin Tervolaan, Inariin ja Ylitornioon, mutta lupia myönnettiin vain Kainuuseen ja Koillismaalle.

ilves
Kuvassa ilves aukoo kitaansa
Heidi Hannukainen / Yle

Lappi ei saanut poikkeuslupia ilvesten kaatoon. Lupia haettiin Tervolaan, Inariin ja Ylitornioon. Suomen riistakeskus myönsi kymmenen lupaa Kainuuseen ja yhden Koillismaalle, koska näillä alueilla ilvesten aiheuttamat vahingot porotaloudelle ovat kasvussa.

Riistasuunnittelija Urpo Kainulaisen mukaan kyseessä on kannahoidolliset poikkeusluvat, joita myönnetään vain alueille, joilla on vahva ilveskanta.

– Lapin hakemusten alueilla ei ole erityisen vahvoja kantoja, pentuehavaintoja ei ole tehty.

Luonnonvarakeskus on arvioinut, että ennen metsästyskautta poronhoitoalueella on 65-85 ilvestä, jotka ovat yli vuoden vanhoja.

Viime metsästyskaudella poronhoitoalueella pyydystettiin kannanhoidollisilla poikkeusluvilla yhdeksän ilvestä. Suomen riistakeskus suosittaa, että pyynti kohdistettaisiin kannanhoidollisessa pyynnissä mahdollisuuksien mukaan poroja tappaviin ilvesyksilöihin.

Maa- ja metsätalousministeriö ei ole rajoittanut poronhoitoalueella poikkeuslupien nojalla saaliiksi saatavien ilvesten määrää.

Poronhoitoalueen ulkopuolella ilveksen kannanhoidollinen metsästys poikkeusluvilla alkaa 1. joulukuuta ja kestää helmikuun 29. päivään saakka. Suomen riistakeskus päättää poronhoitoalueen ulkopuolisista poikkeusluvista lokakuun lopulla.