Jyrkkä kiista: Saako merimetsoja metsästää kansallisella päätöksellä?

Europarlamentaarikko Nils Torvaldsin (r.) mukaan suomalaisviranomaiset menevät turhaan EU:n selän taakse katsoessaan, että merimetsoa ei saa Suomessa metsästää. Ely-keskuksesta todetaan, että EU:n direktiivi todella estää merimetson metsästyksen.

Kuva: Jari Pelkonen / Yle

Varsinais-Suomen ely-keskus puolustautuu syytöksiltä, että suomalaiset virkamiehet estäisivät merimetsojen metsästyksen.

Europarlamentaarikko Nils Torvalds (r.) kertoi viime viikolla varmistaneensa EU:n komissiosta, että EU:n direktiivit eivät estä merimetsojen harventamista vaan päätöksiä voitaisiin tehdä Suomen omissa ely-keskuksissa.

Varsinais-Suomen ely-keskuksen luonnnonsuojeluyksikön suunnittelija Ville Vasko sanoo, että europarlamentaarikko levittää väärää tietoa. Vaskon mukaan EU:n säädökset ovat sellaisia, että Suomi ei voi tehdä itsenäisesti päätöksiä merimetsojen vähentämisestä.

– Viranomainen ei ole tulkinnut lintudirektiiviä väärin. Asia on todellakin niin, että merimetson metsästys ei ole valtioiden itsensä ratkaistavissa, vaan merimetso kuuluu rauhoitettuihin lajeihin, Vasko sanoo.

Viranomainen ei ole tulkinnut lintudirektiiviä väärin.

Suunnittelija Ville Vasko

Vasko kiistää Torvaldsin väitteen, että esimerkiksi Ruotsi rajoittaisi merimetsokantaa toisilla perusteilla kuin Suomi.

"Virkamies ei voi sooloilla"

Vaskon mukaan europarlamentaarikko Torvalds on todennäköisesti käsittänyt väärin lintudirektiivin liitteiden tulkinnan. Merimetso ei kuulu direktiivin ykkösliitteeseen, jossa Vaskon mukaan luetellaan lajit, joille on perustettava suojelualue.

– Merimetso ei kuulu kakkosliitteeseen, jossa mainitaan lajit, joita voi harkinnan mukaan metsästää. Se on tässä metsästyskysymyksessä oleellinen asia, Vasko sanoo.

Europarlamentaarikko Nils Torvaldsin mukaan ely-keskukset eivät halua tehdä vaikeita päätöksiä merimetsokannan harventamisesta vaan sysäävät vastuun EU:n harteille. Ville Vasko kiistää vastuun pakoilun ja sanoo, että ainoa tapa vaikuttaa merimetson metsästykseen on saada EU muuttamaan lintudirektiiviä.

Viranomaisen on toimittava lakien mukaan.

Suunnittelija Ville Vasko

– Viranomaisen on toimittava lakien mukaan. Ely-keskus tai yksittäinen virkamies ei voi sooloilla, Vasko sanoo.

Lintukanta kasvussa

Merimetsokanta on viime vuosina kasvanut merkittävästi. Tänä kesänä Suomessa laskettiin noin 24 000 merimetson pesää.

Suurimmat merimetsoyhdyskunnat ovat Merikarvian, Luvian ja Uudenkaupungin edustalla Selkämerellä. Alueen mökkiläiset ja kalastajat ovat vuosien ajan valittaneet merimetsojen aiheuttamista haitoista.

Kesällä paljastui suuren merimetsoyhdyskunnan munien tuhoaminen Luvialla. Poliisi ei ole vielä saanut linnustonsuojelualueella tapahtuneen rikoksen tekijöitä kiinni.