Tutkimus: Öljyesiintymien etsinnässä käytettyjen äänitykkien melu vahingoittaa valaita

Seismiset testit merenpohjassa vahingoittavat valaiden kuuloa, arvioivat tutkijat. Tällaiset vauriot merkitsevät valaille vaikeuksia muun muassa viestinnässä, suunnistamisessa ja ravinnon löytämisessä.

Ulkomaat

Marine Conservation Research –järjestön tuore selvitys arvioi, että öljyteollisuuden hyödyntämät äänitykit voivat vakavasti vahingoittaa arktisten alueiden valaita ja muita mereneläviä. Öljyesiintymien etsimisestä kyseenalaisin keinoin kertoo ympäristöjärjestö Greenpeace.

Norjassa toimiva yritys TGS Nopec on alkanut hiljattain tehdä äänitykeillä ”seismisiä puhalluksia” merenpohjassa Itä-Grönlannissa, tarkoituksenaan havaita suuria öljyesiintymiä.

Tällaisesta seismisestä testistä aiheutuu äärimmäisen kova ääni, 259 desibeliä. Vedenpinnan yläpuolella vastaava ääni olisi ihmisten havaitsemana kuin suihkumoottorikoneen lentoonlähdön ääni kahdeksankertaisena. Siksi äänitykin käyttö voi johtaa valaiden kuulon vaurioitumiseen.

Vaikeuksia viestinnässä, ruoanhankinnassa ja suunnistamisessa

– Kuulon vahingoittuminen vaikuttaa valaiden kykyyn kommunikoida, löytää ravintoa, sukeltaa veden alla ja suunnistaa muuttaessaan uusille alueille. Valaiden loukkaantumisriski kasvaa, kertoo vanhempi tutkija Oliver Boisseau Marine Conservation Research -järjestöstä. Boisseau on tutkimusraportin kirjoittaneen ryhmän jäsen.

Seurannaisvaikutuksena valaiden kuulon vaurioituminen voi häiritä esimerkiksi lisääntymismenestystä. Suunnistusongelmien vuoksi valaat myös saattavat yhä herkemmin rantautua paikkoihin, josta ne eivät pääse omin voimin pois.

– Arktisten alueiden ekosysteemi on hauras. On perusteltua kehottaa äärimmäiseen varovaisuuteen tällaisissa toimissa, varsinkaan kun vielä ei tiedetä seismisen melun lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia herkkiin arktisiin lajeihin, sanoo Boisseau.

Taustalla globaalit öljy-yhtiöt

Ilmastonmuutoksen edetessä yhä suuremmat alueet sulavat ikiroudasta. Öljyteollisuus on yksi tahoista, joka haluaa hyödyntää jään alta paljastuvia luonnonvaroja.

Globaalit öljy-yhtiöt BP, Chevron ja Royal Dutch Shell ovat kukin hankkineet porausoikeuksia Grönlanninmerelle. Greenpeacen mukaan nämä öljy-yhtiöt ovat TGS Nopec –yhtiön asiakkaita.

– Näistä räjäytyksistä ei maailma tiedä, saati siitä, millainen vaikutus niillä on uhanalaisiin valaisiin ja muihin meren elämään, kommentoi aktivisti Sune Scheller Greenpeacelta.

Greenpeacen alus Arctic Sunrise on parhaillaan matkalla alueelle dokumentoidakseen alueella harjoitettua seismistä testausta.