Tutkimus: Ilmastopolitiikasta koituvat lisäkustannukset pieniä EU:ssa

Energiatehokkuus parantaa kilpailukykyä ja ilmansaasteiden vähentäminen näkyy myös terveydenhoitokuluissa, asiantuntija muistuttaa.

Ulkomaat
Kuvan etualalla oleva STOP-liikennemerkki peittää osan takana avautuvasta harmaasta maisemasta. Maisemassa näkyy Neurath II -voimalaitos Saksan Grevenbroichissa ja voimalan höyryä tupruttavat piiput.
Neurath II -voimalaitos Saksan Grevenbroichissa.Oliver Berg / EPA

Ilmastonmuutosta kiihdyttävien päästöjen vähentäminen voi olla Euroopan unionille sen nykyistä ilmastopolitiikkaa edullisempaa, käy ilmi Teknologian tutkimuskeskus VTT:n selvityksestä.

– Energiatehokkuus parantaa kilpailukykyä, muistuttaa tutkija Tomi J. Lindroos VTT:stä.

Lisäksi esimerkiksi ilmansaasteiden vähentäminen tietäisi entistä pienempiä terveydenhoitokuluja ja nykyistä vähemmän sairauspoissaoloja.

Tärkeimpien seikkojen joukkoon Lindroos nostaa myös fossiilisten polttoaineiden tuonnin vähentämisen. Nykyisin EU-maat ovat kovin riippuvaisia tuontienergiasta.

Selvityksen mukaan EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan lisäkustannukset ovat EU:n tasolla pienet: arvioiden mukaan kustannukset ovat korkeintaan 0,5 prosenttia unionin bruttokansantuotteesta vuonna 2030.

EU:n ilmastopolitiikassa keskeistä on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, uusiutuvan energian lisääminen ja energiatehokkuuden parantaminen. Tavoitteisiin on tarkoitus päästä vuoteen 2030 mennessä.

Selvityksen mukaan ilmastopolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävä työ pienentäisi Suomen bruttokansantuotetta 0,2–0,7 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Merkitystä on kansallisen päästövähennystavoitteen tasolla. Siitä ei ole vielä sovittu, sillä joulukuussa kokoonnutaan Pariisissa YK:n ilmastokokoukseen. Neuvottelujen tuloksesta riippuen on mahdollista, että EU kiristää vielä omia tavoitteitaan. Suomi tekee päätöksen omasta tavoitetasostaan myöhemmin, kun EU:n tavoite on tiedossa.

Euroopan komission esityksen mukaan EU:n on vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjä 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon.

VTT teki selvityksessään yhteenvedon jo julkaistuista EU-komission ja jäsenmaiden vaikutusarvioista.