Asvalttia viemärissä – ei poliisitutkintaa Heinolan jätevesivuodoista

Hämeen poliisi ei ryhdy tutkimaan virkamiesten toimia Heinolan jätevesivuodoissa. Alustavissa selvityksissä poliisi ei ole löytänyt merkkejä tahallisista laiminlyönneistä viemäriverkoston valvonnassa.

Kotimaa
Viemäri kadulla
Yle / Simo Pitkänen

Hämeen poliisi ei käynnistä esitutkintaa virkamiesten toimista Heinolan jätevesivuodossa.

Poliisin mukaan vuotojen ei voida katsoa johtuvan puutteista viemäriverkon kunnossa vaan tukokset ovat johtuneet esineistä, joita viemäriin ei saisi laittaa.

Poliisin saaman selvityksen perusteella viemärilinjan valvontaa on myös lisätty vuotojen havaitsemiseksi.

Itä-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys teki kesällä tutkintapyynnön Heinolan vesihuoltolaitoksen ja teknisen palvelukeskuksen virkamiehistä. Taustalla on lukuisat viemärivuodot Myllyojan alueella.

Poliisia pyydettiin selvittämään, onko vesihuoltolaitos tahallaan tai tuottamuksellisesti laiminlyönyt velvollisuutensa huolehtia viemäriverkon kunnosta.

Kertakäyttöpyyhkeet ja asvaltti tukosten syynä

Tutkintapyyntö koski myös teknisen palvelukeskuksen mahdollista laiminlyöntiä jätevesipumppaamon jätevesivirtojen seurannassa.

Poliisi on saanut Heinolan kaupungilta selvityksen, jonka mukaan viemäritukokset ja jätevesien tulvinta ovat johtuneet asvaltista, puun kappaleista ja kankaisista kertakäyttöpyyhkeistä viemärissä.

Poliisin tiedossa ei ole, miten esineet ovat joutuneet viemäriin.

Poliisi ei sulje kokonaan pois mahdollisuutta, että esineet ovat päässeet viemäriin huolimattomuudesta tai tahallisuudesta. Rikoksentekijän jäljittämistä pidetään kuitenkin vaikeana, koska esineissä ei ole viitteitä, kenen laittaminen ne olisivat päätyneet viemäriin.