Lapin liitto palkkaa logistiikkaprofessorin

Lapin liitto palkkaa Tampereen teknillisen yliopiston kuljetusjärjestelmien ja logistiikan professori Jarkko Rantalan projektijohtajaksi kehittämään pohjoisen liikenne- ja kuljetusyhteyksiä. Projektijohtajan paikka täytetään kutsumenettelyllä.

Lapin liitto
Lapin vaakuna ja Lapin seutukuntakartta
Raimo Torikka / Yle (kartta: Lapin liitto)

Tekniikan tohtori Jarkko Rantala johtaa saavutettavuuden kattohanketta.

Kyse on Euroopan Unionin 95 prosenttisesti rahoittamasta hankkeesta, jonka päämäärän on parantaa yritysten kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä tehokkaamman ja kestävämmän liikennejärjestelmäsuunnittelun ja logistiikkayhteistyön avulla.

Projektissa rakennetaan vaihtoehtoisia malleja siitä, miten eri liikennemuodot, raaka-aineiden hintakehitys, jatkojalostaminen, arktinen kehitys ja isot kansainväliset suuntaukset kuten mahdollinen Koillisväylän liikenteen kasvu vaikuttavat Lapin talouden ja viennin kannalta.

Tarkoituksen on kehittää toimenpidesuunnitelmia eri vaihtoehtoja varten.

Hankkeessa pyritään löytämään myös ratkaisuja muun muassa lentoliikenteen kehittämiseen ja matkaketjujen kehittämiseen eri liikennemuotojen yhteensovittamisen näkökulmasta.