Tutkimus: Lyhytnimistä tutkimusta lainataan herkemmin

Brittitutkijat uskovat, että lyhyemmät otsikot tekevät tutkimuksista helpommin ymmärrettäviä.

tiede

Otsikon pituudella on merkitystä tieteelliselle artikkelille. Jos tieteellisellä artikkelilla on lyhyt otsikko, muut akateemikot lainaavat sitä herkemmin, todetaan tuoreessa brittitutkimuksessa.

Tutkijat kävivät läpi noin 140 000 tieteellistä artikkelia, joiden otsikoiden pituudet vaihtelivat yhdestä sanasta aina 55:een. He keskittyivät eniten lainattuihin tutkimuksiin vuosien 2007 ja 2013 väliltä.

Tutkijat havaitsivat vahvan korrelaation tutkimuksen otsikon pituudella ja sillä, kuinka paljon muut akateemikot olivat lainanneet sitä. He pitivät mahdollisena, että lyhyemmät otsikot tekevät tutkimuksista helpommin ymmärrettäviä.

Omalle artikkelilleen tutkijat antoivat otsikon Lyhyiden artikkeliotsikoiden etu.

Tutkimus julkaistiin Royal Society Open Science -lehdessä.

Lähteet: AFP