1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. metsät

Kiehuvan metsäaluetta esitetään suojeltavaksi

Kouvola toivoo Kiehuvassa sijaitsevaa aluetta mukaan METSO-suojeluohjelmaan. Seuraavaksi arvioidaan täyttääkö luonnontilainen metsäpläntti suojelukriteerit.

Metsät
Liito-orava.
Yle

Kouvola esittää omistamaansa Kiehuvan metsäaluetta suojeltavaksi. Kaikkiaan reilun 9 hehtaarin kokoista metsäaluetta ehdotetaan otettavaksi mukaan METSO-metsänsuojeluohjelmaan.

Suojeltavaksi esitetty alue sijaitsee Kiehuvantien varrella, maakaasuaseman pohjoispuolella. Aluetta luonnehditaan lähes koskemattomaksi, luonnontilaiseksi ja osittain hyvin kosteapohjaiseksi. Alueella asustaa muun muassa liito-oravia.

Seuraavaksi Kaakkois-Suomen ELY-keskus arvioi, täyttääkö metsäalue suojelukriteerit. Samalla Kouvola ja ELY-keskus neuvottelevat myös kaupungille maksettavasta korvauksesta.

METSO-asiat on Kouvolassa perinteisesti hoidettu hyvin, sillä ympäristöministeriö on käyttänyt kaupunkia malliesimerkkinä hyvästä metsänsuojelusta.

METSO-ohjelman tavoitteena on turvata suomalaisen metsäluonnon monimuotoisuus.