Sitran selvitys: Kiertotaloudella 3 miljardia Suomelle

Sitran raportin mukaan bruttokansantuotetta voitaisiin kasvattaa vuosittain kolme miljardia ottamalla käyttöön kiertotalous-talousmalli sekä tehostamalla Suomen ympäristön ravinnekiertoa.

talous
Härkäpapu
Kare Lehtonen/Yle

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran teettämän raportin mukaan kiertotaloudella ja luonnonvarojen ravinnekierrolla olisi mahdollista saavuttaa noin 3 miljardin euron vuosittainen lisä Suomen bruttokansantuotteeseen.

Kiertotaloudessa luonnonvaroja, kuten esimerkiksi fosforia, ei kerätä suoraan maaperästä, vaan jo kertaalleen käytettyjä luonnonvaroja uusiokäytetään. Sitra arvioi, että esimerkiksi tuontifosforin korvaaminen kierrätysravinteilla loisi EU:n alueelle 66 000 työpaikkaa.

Arvonlisäyksestä 2,5 miljardia muodostuisi raportin mukaan ottamalla kiertotalous käyttöön ja noin puoli miljardia muodostuisi ympäristön ravinnekierton parantamisella. Ravinnekierron tehostamisen vähentäisivät Sitran mukaan terveys- ja ympäristöongelmia, kuten vesistöjen rehevöitymistä.

– Kiertotalouteen siirtymiseksi tarvitaan konkreettisia toimia. Kierrätykseen tulisi kehottaa verokannustein ja sääntely laittaa kuntoon lakiuudistuksin, Sitran Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta -alueen johtaja Mari Pantsar kertoo.

Sitran selvitys keskittyy fosforin ja typen kierron analysointiin. Raportin mukaan ravinnekierron kokonaisvaikutuksia talouteen on aiemmin selvitetty hyvin vähän. Selvityksen mukaan niin sanotuista "neitseellisistä" luonnonvaroista peräisin olevien ravinteiden korvaaminen ravinnekierrolla kasvattaisi suomalaisten yritysten liiketoimintaa, Suomen raaka-aine- ja proteiiniomavaraisuutta sekä vaihtotasetta.

Esimerkiksi tuontisoijan korvaaminen kotimaisen härkäpavun viljelyllä kasvattaisi raportin mukaan Suomen vaihtotasetta noin 50 miljoonalla eurolla.

Mukana Sitran ehdotuksessa ovat myös Baltic Sea Action Group ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Muokattu 27.8. klo 7.07 ja 10.45: Luku 66 000 viittaa EU-alueeseen, ei Suomeen. Korjattu myös Sitran tiedotteessa ollut virheellinen muotoilu "valtion viiden miljardin lainantarpeesta kolmisen miljardia" bruttokansantuotteen kolmen miljardin lisäksi.