Kunnat tyytymättömiä pelastuslaitoksen kustannusten nousuun

Pelastuslaitos sanoo kulujen kasvun johtuvan investoinneista paloasemiin ja rakennusten entistä suuremmista vuokrista.

Pelastustoimen menojen kasvu kiristää kuntien ennestään ahdasta taloustilannetta. Kuva: YLE Keski-Suomi / Mika Rinne

Liki kaikki Keski-Suomen kunnat ovat on tyytymättömiä pelastuslaitoksen kustannusten nousuun. Kuusitoista kuntaa on jättänyt lausunnon pelastuslaitoksen talousarvioesityksestä ja valtaosa pitää kulujen nousua liian suurena.

Esimerkiksi Hankasalmen kunta sanoo lausunnossa, ettei se voi hyväksyä kuntien maksuosuuksien nousuprosenttia. Lausunnossa kunta sanoo, että "selkeästi on nähtävissä, että K-S pelastuslaitoksella ei ole tahtoa nähdä, millaisessa ahdingossa kuntatalous tällä hetkellä Keski-Suomessa on. Myös pelastuslaitoksen täytyy sopeuttaa toimintojansa siinä missä kunnan oman palvelutuotannonkin".

Pelastuslaitos sanoo kulujen kasvun johtuvan investoinneista paloasemiin ja rakennusten entistä suuremmista vuokrista. Se kiistää lausuntovastineessa Hankasalmen kunnan näkemyksen, ja sanoo, että "Keski-Suomen pelastuslaitoksella tiedostetaan hyvin kuntatalouden ahdinko, jonka vuoksi pelastuslaitoksella tehdään jatkuvasti talouden sopeuttamista kulukehityksen kuriin saattamiseksi."

Pelastuslaitoksen mukaan taloutta on sopeutettu hallinnon virkoja vähentämällä ja komentotoimiston tehokkaalla työvuorosuunnittelulla. Jatkossa pelastuslaitos aikoo parantaa työn tuottavuutta mm. tutkimalla erilaisia työaikamalleja.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokunta käsittelee talousarviota ensi tiistaina.