Berner lupailee muutoksia digitaalisen mediasisällön verotukseen

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) seuraa huolestuneena suomalaisen mediakentän kehitystä. Esimerkiksi digitaalisen median ja perinteisen printtimedian erilainen verotus vääristää hänen mukaansa alan kehitystä.

Ylen aamu
Anne Berner
Media on taloudellisessa ahdingossa. Ilmoitustulot vähenevät ja verkossa on suuria haasteita. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner valottaa näkemyksiään.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) kertoi Ylen aamu-tv:ssä olevansa huolestunut suomalaismedian kehityksestä. Alan kilpailuympäristön muuttuessa on murrosta hänen mukaansa kurottava kiinni ja myös valtion toimittava asian tiimoilta.

– Tärkeää olisi terve, hyvinvoiva ja riippumaton media, sen merkitys demokratialle on keskeinen.

Myös arviot uutisjournalismin kuolemasta ja median viihteellistymisestä ovat hänen mielestään huolestuttavia. Median ja mainostajien yhteistyön lisääntyessä kaupallisen median puolella hän pitää riippumattomuuden säilyttämistä osaksi valtiollisena asiana.

– Tehtävämme on huolehtia kilpailuympäristöstä purkamalla sääntelyä joka rajoittaa ansaintalogiikkaa. Tällä hetkellä digitaalista sisältöä verotetaan ankarammin kuin perinteistä printtimediaa, ja se on myöskin vääristänyt kehitystä, mutta yhtiöt kantavat vastuuta omasta tuloksentekokyvystään.

Mahdollisesta digitaalisen median verotuksen muutoksesta Berner totesi, että "me pyrimme katsomaan, että siihen saadaan muutosta".

– Median edellytyksien parantamiseen meillä on kaksi työkalua, sääntely ja verotuksen työkalut.

Liikenne- ja viestintäministeriö on Bernerin johdolla asettanut työryhmän selvittämään suomalaisen median tilannetta. Ministeri on luottavainen entisen Nokia-johtaja Anssi Vanjoen luotsaamaa työryhmää kohtaan.

– Vanjoen ryhmästä löytyy kansainvälistä osaamista, kokemusta, näkemystä ja hyvää vahvaa digitaalista osaamista.