Oikeusoppinut: Huumerikollisia kohdellaan ankarammin kuin muita rikollisia

Huumerikokset poikkeavat kaikista muista rikoslajeista, koska niissä tuomitaan usein maksimirangaistuksia tai lähellä niitä olevia tuomioita. Oikeusoppineen mukaan huumerikollisia kohdellaan Suomessa ankarammin kuin esimerkiksi seksuaalirikollisia.

Kotimaa
Lakikirja ja puheenjohtajan nuija.
Arja Lento / Yle

Kansalaiset ja oikeuslaitokset ovat usein eri mieltä siitä, millaisia rangaistuksia esimerkiksi raiskaajille tulisi langettaa. Ihmetystä herättää kerta toisensa jälkeen se, miksi tuomiot langetetaan usein rangaistusasteikkojen alapäästä.

Esimerkiksi törkeästä raiskauksesta voidaan määrätä vankeutta kahdesta kymmeneen vuotta, mutta keskimääräinen tuomio on neljä ja puoli vuotta vankeutta.

Huumerikokset poikkevat kaikista muista rikoslajeista.

Törkeissä huumejutuissa tuomioistuimet määräävät usein maksimirangaistuksia eli 10 vuoden pituisia tai sitä lähellä olevia vankeustuomioita. Syy tähän on se, että tuomioistuimissa käytetään huumejutuissa usein epävirallisia taulukoita, joiden perusteella huumetuomiot määrätään. Taulukoista ei juuri julkisuudessa puhuta, mutta niistä tuomarit voivat katsoa, kuinka monta vuotta vankeutta annetaan esimerkiksi 100 hasiskilon maahantuonnista.

"Muissa rikoslajeissa käytetään enemmän harkintaa kuin huumejutuissa."

Huumetuomiot perustuvat huumeen vaarallisuuteen ja siihen, kuinka suuri määrä huumetta on ollut rikoksen kohteena. Huume-erät ovat kasvaneet ja siksi rangaistukset nousevat usein lähelle maksimirangaistuksia.

Tilanne on huomattu myös oikeustalojen ja vankiloiden ulkopuolella.

– Käytännössä on tapahtunut niin, että huumetuomioista suhteessa siihen rangaistusasteikkoon annetaan keskimäärin kovempia rangaistuksia kuin muista rikoksista, sanoo valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljanen.

Voidaanko sanoa, että huumerikollisia kohdellaan ankarammin kuin esimerkiksi seksuaalirikoksiin syyllistyneitä?

– Kyllä näin voidaan sanoa. Muissa rikoslajeissa tuomioistuimet käyttävät enemmän harkintaa, joka johtaa siihen, että niiden asteikkojen sisällä ei tuomita näitä niin sanottuja maksimirangaistuksia, toteaa Veli-Pekka Viljanen.

"Koko rangaistusjärjestelmä kaipaa kokonaisvaltaista tarkastelua."

Valtiosääntöoikeuden professorin Veli-Pekka Viljasen mukaan koko suomalainen rangaistusjärjestelmä kaipaisi laajamittaista tarkastelua.

– Mielestäni pitäisi katsoa kokonaisvaltaisemmin tätä asetelmaa. Pitäisi katsoa huumetuomioiden lisäksi, onko seksuaalirikosten rangaistusasteikko ja sen soveltaminen kohdallaan. Sen jälkeen täytyy tehdä johtopäätökset. Isoimmat muutokset ovat kuitenkin lainsäädäntömuutosten takana.

Jotta kaikkia rikollisia kohdeltaisiin tasapuolisesti, niin käytännössä huumerikosten tuomioita pitäisi joissakin tapauksissa lieventää. Se onnistuu Viljasen mukaan parhaiten lakia muuttamalla.

– Asteikkoa pitäisi varmaan kaventaa. Yksi mahdollisuus on luoda näitä erilaisia portaita, erilaisia tekomuotoja, jolloin rangaistusasteikot olisivat erilaisia.

Viljasen mukaan on selvää, että huumejutuissa niin sanotuille päätekijöille täytyy tuomita kovia rangaistuksia tulevaisuudessakin.

– Mutta näihin huumerangaistuksiin pitäisi saada variaatioita. Siellä tuomitaan käsitykseni mukaan liian ankaria rangaistuksia joillekin tekijöille tällä hetkellä.

Oikeusministeri selvittää rangaistuksia

Tuore oikeusministeri Jari Lindström (ps.) ei ole ainakaan heti valmis lieventämään huumetuomioita.

– Minä pitäydyn ottamasta kantaa, koska olen oppinut tässä tehtävässä, että kauhean vahvasti ei kannata mielipiteitään laukoa, vaikka niitä olisikin, toteaa Lindström.

Lindström on käynnistänyt kesän aikana oikeusministeriössä laajan selvityksen rangaistuksista ja siitä, vastaavatko nykyiset rangaistukset kansalaisten oikeustajua.

– Sitten vasta kun on selvitys tehty, niin voidaan katsoa eri rikosten suhdetta toisiinsa ja niihin rangaistuksiin, että mikä niistä annetaan.

Ministeri sanoo olevansa valmis lakimuutoksiinkin, jos selvityksen perusteella siihen ilmenee tarvetta. Oikeusministeriön selvityksen on määrä valmistua puolentoista vuoden kuluttua.