Jättimäinen tuulivoimahanke pelottaa kyläläisiä – Oulun rajalle suunnitellaan isoa tuulipuistoa

Oulun Ylikiiminkiin ja kuntarajan taakse Utajärvelle suunnitellaan noin 140 tuulivoimalaa. Jättimäisen voimalahankkeen takana ovat metsä- ja maaomistaja Tornator Oyj ja Nordisk Vindkraft -yhtiö. Moni asukas pelkää tuulihankkeen vaikutuksia.

tuulienergia
Latamäen tuulivoimapuisto Luhangassa.
Matti Myller / Yle

Kahden kunnan alueelle sijoittuvat hankkeet ovat suunnitteluvaiheessa. Ympäristövaikutuksia arvioidaan kolmessa eri kokonaisuudessa.

Utajärven puolella valmisteluja ja selvittelyjä tehdään Pahkavaaran sekä Maaselän ja Hepoharjun alueilla.

Osaa asukkaista huolestuttavat muun muassa myllyjen sijainti ja sähkölinjojen sijoittelu kuten myös näkö- ja meluhaitat sekä luontovaikutukset.

Utajärvelle on tulossa yhteensä noin 80 myllyä. Loput suurhankkeen voimaloista rakennettaisiin Oulun Ylikiiminkiin.

Lähimmillään myllyt tulisivat alle kahden kilometrin päähän vakituisesta asutuksesta ja mökkejä olisi vielä lähempänä voimaloita.

"Tuulimyllyistä ei ole uusiksi vetonauloiksi"

Oulun Ylikiiminkiin Lavakorven alueelle suunnitellaan 60 myllyn tuulipuistoa. Läheisen Ala-Vuoton kyläyhdistyksen puheenjohtaja Pekka Littow pelkää, että tuulivoimaloilla olisi kohtalokkaita vaikutuksia.

– Vaikka täällä pystyisikin asumaan, niin eihän tänne enää kukaan muuttaisi. Ala-Vuoton vetonaulat ovat luonto ja hiljaisuus, ja jos ne rikotaan niin mitä jää jäljelle?

Ala-Vuoton vetonaulat ovat luonto ja hiljaisuus, ja jos ne rikotaan niin mitä jää jäljelle?

Pekka Littow

Meluvaikutusten ja asuinviihtyvyyden lisäksi kyläläiset ovat huolissaan tuulihankkeen vaikutuksista muun muassa Kiiminkijokeen, porotalouteen ja Lavakorven virkistyskäyttöön.

– Kiiminkijoki virtaa lähimmillään muutaman kilometrin päässä tuulipuiston reunasta. Rakennustyöt ja ojitukset tuovat varmasti mustaa vettä jokeen ja vaikuttavatNatura-joen vedenlaatuun, Littow arvioi.

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin käsittelevä Ely-keskus edellyttää, että Lavakorven alueella on tehtävä erillinen Natura-arviointi Kiiminkijokeen liittyen. Myös vaikutukset porotalouteen on arvioitava.

Suurhanke vaatii laajat selvitykset

Tornator-yhtiön hankepäällikkö Raino Kukkonen kertoo, ettähankkeessa tehdään laajat selvitystyöt tämän ja ensi vuoden aikana.

Alusta alkaen on ollut selvää, että kohteista tehdään ympäristövaikutusten arvioinnit. Myös kokonaisvaikutukset arvioidaan.

Raino Kukkonen

– Alusta alkaen on ollut selvää, että kohteista tehdään ympäristövaikutusten arvioinnit. Myös kokonaisvaikutuksia arvioidaan.

Tällä viikolla suunnittelualueilla on tehty maastotutkimuksia ja järjestetty asukastilaisuuksia. Syksyn aikana tehdään vielä muun muassa muutttolintuselvityksiä.

Myös tuulivoimahankkeen maanomistuskuviot alkavat olla selvillä. Tornator omistaa ison osan maista ja lopuista alueista on tehty useita vuokrasopimuksia niin yksityisten kuin Oulun kaupunginkin kanssa.

Ympäristövaikutusten arvioinnin pitäisi valmistua ensi talvena, minkä jälkeen odotetaan kaavoituksen valmistumista. Rakennustöihin tuulivoimayhtiö toivoo pääsevänsä vuonna 2017.