Puiden harvennus alkaa Savilahdessa syksyllä

Kuopion kaupunki voi aloittaa puiden harventamisen ja rakennusten purkamisen Savilahden entiseltä varikkoalueelta. Alueen luonto- ja lepakkoselvitykset ovat ELY-keskuksen mukaan riittäviä.

lepakot

Kuopion kaupunki voi aloittaa Savilahteen tulevalla uudella asuin- ja työpaikka-alueella puiden harventamisen ja rakennusten purkutyön tämän syksyn aikana.

Puolustusvoimilta kaupungille siirtyneellä varikkoalueella on tehty luonto- ja lepakkoselvitykset sekä rakennusten inventoinnit. Pohjois-Savon ELY on todennut selvitykset riittäviksi.

Ennen toimenpiteitä ulkopuolinen asiantuntija kuitenkin tutkii, ettei lepakoiden lisääntymis- ja levähdysalueita ole purettaviksi suunnitelluissa rakennuksissa tai poistettavaksi suunnitelluissa puissa.

Alueella on tehty kesän aikana uusia lepakkohavaintoja sekä todennäköisiä havaintoja muun muassa harvinaisesta lepakkolajista, lampisiipasta. Uudet lepakkohavainnot vaikuttavat töihin niin, että Marikon rannan puolella ei aloiteta puiden harvennusta ennen kuin alueella on tehty lepakkoselvitykset.

Neuvotteluissa on sovittu myös että kesällä 2016 Savilahden–Neulalahden alueelle tehdään laajempi lepakkoselvitys.