Keskusta: Lapin maakuntakentät säilytettävä

Keskustan Peräpohjolan piirin mielestä Lapin lentoasemaverkosto on säilytettävä, vaikka markkinaehtoinen liikenne maakunnasta Helsinkiin ei toteutuisi.

lentokentät
Kemi-Tornion lentoasema
Jarno Tiihonen / Yle

Keskustan Peräpohjolan piiri vaatii Lapin nykyisen lentoasemaverkoston säilyttämistä. Piirin mukaan lentoasemaverkostoon satsatut investoinnit palautuvat moninkertaisesti kansantalouteen ja aluetalouteen.

Piirin mielestä markkinaehtoinen reittiliikenne maakunnan ja Helsingin välillä ei riitä lentokentän kohtalon sinetöivän päätöksen perusteeksi, vaan päätöksen on oltava viime kädessä poliittinen.

– Suomen lentoliikennestrategian valmistelun yhteydessä maakuntalentoasemien lakkauttamista perusteltiin laskennallisella verkostoalijäämällä, joka on noin 22 miljoonaa euroa vuodessa.

– Kun tätä verrataan lentoliikenteen alue- ja kansantaloudellisiin vaikutuksiin, jotka ovat luokkaa 8 miljardia euroa vuodessa, voidaan alijäämän todeta olevan kustannuksellisesti merkityksetön suhteessa hyötyihin, kirjoitetaan piirin kannaotossa.