Yliopisto hakee vauvoja lukihäiriötutkimukseen

Helsingin yliopisto hakee Lukivauva -tutkimukseen lastaan odottavia tai vauvaperheitä. Tukimuksessa selvitetään lapsen varhaista kielellistä kehitystä ja perinnöllisen lukihäiriöriskin vaikutuksia kielen kehitykseen.

lukihäiriöt
Lukivaikeuden apuvälineenä käytettävä värikalvo tekstin päällä
Mikko Moilanen / Yle

Helsingin yliopiston ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lukivauva -hanke aloittaa tänä syksynä toimintansa Jyväskylässä. Yhteistyökumppanina on Jyväskylän yliopisto.

Lukivauva -hankkeessa selvitetään lapsen varhaista kielellistä kehitystä ja perinnöllisen lukihäiriöriskin vaikutuksia kielen kehitykseen sekä etsitään keinoja tukea kielen ja luku- ja kirjoitustaitojen kehitystä vauvaiästä lähtien.

Tutkimuksessa seurataan lasten kehitystä syntymästä lähtien. Siinä selvitetään kielellisten kykyjen kehitystä ja lukivaikeuden perustaa aivosähkökäyrämittausten, kyselylomakkeiden, kielellisten testien ja DNA-näytteiden avulla.

Tutkimus on alkanut vuoden vaihteessa Espoon Jorvin sairaalassa, ja laajenee nyt Jyväskylään. Tutkimukseen etsitään Jyväskylästä ja lähialueilta sellaisia vuosina 2015-2016 lasta odottavia perheitä, joissa toisella tai molemmilla vanhemmilla on lukivaikeus, sekä sellaisia lasta odottavia perheitä, joissa lukivaikeuksia ei ole.

Lukivaikeus on yleisin oppimisvaikeus. Se tarkoittaa, että lukeminen on virhealtista ja hidastunutta.

Lukihäiriö on vahvasti perinnöllinen. Se aiheuttaa lapselle vaikeuksia paitsi koulunkäynnissä, myös itsetunnon rakentamisessa ja vertaissuhteissa. Tutkijoiden mukaan pulmien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy jo varhaisissa kehitysvaiheissa olisi tärkeää.