1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Sápmi

Kielipesille ehdotetaan kokonaista 900 000 euroa

Valtiovarainministeriö ehdottaa saamelaisten kulttuuri- ja kielipesille 900 000 euroa vuoden 2016 budjetissa. Vuoden 2016 budjetti valmistuu syyskuun lopussa.

Sápmi
Oulun saamenkielisessä Rásit-ryhmässä on seitsemän äidinkieleltään saamelaista lasta ja kolme suomenkielistä, saamea oppivaa lasta.
Yle

Valtiovarainministeriö ehdottaa saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminnalle yhteensä 900 000 euroa, kertoo Kati Jussila valtiovarainministeriöstä.

Rahoitusta ehdotetaan kahdesta lähteestä: budjettimomentilta sekä Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista nuorisotyön edistämiseen. Kummatkin sisältyvät opetus- ja kulttuuriministeriön budjettiin.

Tasomuutosta ehdotettu

Momentilta 29.91.52 tulisi 700 000 euroa vuodelle 2016.

– Momentille myönnetään 700 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää inarinsaamen, koltansaamen ja pohjoissaamen kulttuuri- ja kielipesätoiminnan tukemiseen, valtiovarainministeriön ehdotuksessa sanotaan.

Tälle momentille esitetään siis 300 000 euron tasomuutosta.

Lisäksi ehdotetaan 200 000 euroa Veikkaus-varoista momentilta 29.91.50. Tämä summa on sama kuin viime vuonnakin.

– Saamelaisalueen ulkopuolella tapahtuvan kulttuuri- ja kielipesätoiminnan tukemiseen osoitetaan 200 000 euroa momentilta 29.91.50, selitysosassa sanotaan.

Vuonna 2015 rahaa tuli kolmesta lähteestä

Vuonna 2015 saamen kielten kielipesät saivat valtionbudjetissa rahoitusta kolmesta lähteestä: samalta momentilta ja Veikkaus-varoista kuin nytkin ja lisäksi vielä harkinnanvaraisena avustuksena.

Näin kielipesien rahoitus vuonna 2015 oli yhteensä 750 000 euroa: 400 000 euroa momentilta 29.91.52, 200 000 euroa Veikkaus-varoista ja vielä 150 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön harkinnanvaraisena avustuksena.

Tänäkin vuonna kielipesien lopullinen budjetti saattaa vielä muuttua.

Budjetti valmistuu syyskuun lopussa

Valtion budjetti vuodelle 2016 valmistuu syyskuun lopussa.

Tässä vaiheessa valtiovarainministeriö on tehnyt oman budjettiesityksensä ja neuvotellut siitä eri ministeriöiden kanssa.

Niin kutsuttu budjettiriihi eli hallitukset neuvottelut ovat Säätytalolla syyskuun 9. ja 10. päivä.

Hallituksen esitys vuoden 2016 talousarvioksi ja julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016–2019 julkistetaan valtioneuvoston käsittelyn jälkeen 28.9.2015.

Lue seuraavaksi