Panssariprikaati ja HAMK yhteistyöhön: "Ei tarvitse kahteen kertaa opetella samoja asioita"

Panssariprikaatissa tiedetään paljon moottoreista ja teräksestä. Niin tiedetään myös Hämeen ammattikorkeakoulussa. Nyt nämä kaksi tahoa tiivistävät yhteistyötä, koulutusta ja tutkimusta. Siitä hyötyvät myös opiskelijat, sillä prikaatissa suoritettu varusmiespalvelus hyvitetään korkeakoulun opintopisteissä.

Kotimaa
Kaksi miestä keskustelevat aulassa
Miki Wallenius / Yle

Panssareiden opetuksessa käytetään yhä samoja metodeja kuin 80-luvulla. Ajosimulaattoreita pitäisi osata hyödyntää paljon nykyistä paremmin.

Näihin varuskunnan arkielämän ongelmiin toivoo Panssariprikaatin komentaja, eversti Pekka Järvi löytävänsä jatkossa ratkaisuja yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa.

Yliopistot ja korkeakoulut ovat ennenkin tehneet yhteistyötä puolustusvoimien kanssa, mutta Kanta-Hämeessä aiotaan mennä pidemmälle ja syvemmälle kuin koskaan aiemmin.

Paineita yhteistyökumppaneiden löytämiseen on molemmilla. Joukko-osastot joutuvat jatkossa vastaamaan oman kantahenkilökunnan eli aliupseeriston ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

– Panssariprikaatin omat resurssit ovat kuitenkin hyvin rajalliset. Silloin pitää katsoa porttien ulkopuolelle. HAMK on tässä meille elintärkeä strateginen kumppani, painottaa prikaatin apulaiskomentaja, eversti Jukka Orava.

– Panssariprikaati on yksi teknisimpiä joukko-osastoja. Siellä on paljon osaamista liittyen esimerkiksi teräkseen, moottoreihin, radioihin ja digitaalisuuteen, jotka kaikki sivuavat myös meidän osaamistarjontaa, listaa vararehtori Janne Salminen.

Ammattikorkeakoulut puolestaan hakevat joka puolella Suomea uusia kumppaneita.

– Meihin on kohdistunut valtava kustannussäästö valtiovallan toimesta. Meidän pitää löytää uusia verkostoja ja kumppaneita, jotta koulutuksen ja tutkimuksen laatu säilyy korkeana, selittää vararehtori Salminen.

Opiskelijat hyötyvät prikaatin ja HAMKin yhteistyöstä

Kolmas seikka koskettaa jo suoraan opiskelijoita. Perinteisesti varusmiespalveluksessa saadusta johtajakoulutuksesta on hyvitetty opintoviikkoja. Jatkossa HAMK aikoo hyvittää myös muusta puolustusvoimien riveissä saadusta koulutuksesta.

Järjestelmä voi jopa toimia houkuttimena sille, että armeijasta päästyään opiskelija jatkaa opintojaan juuri HAMKissa.

– Pystyisimme suoraan lukemaan hyväksi jo hankitut osaamiset. Ei tarvitse kahteen kertaa opetella samoja asioita.

Tehoja haetaan senkin takia, että valtiovalta patistaa opinahjoja opiskeluaikojen lyhentämiseksi.

Opinnäytetöitä ja opintopisteitä

Entä miten Panssariprikaati hyödyntää sen, jos opiskelija on jo aloittanut jo HAMKissa ja tulee suorittamaan varusmiespalvelustaan?

– Kun kaveri tulee palvelukseen ja jos osaamista löytyy, niin sitä hyödynnetään niin rauhanajan koulutuksessa kuin sodan ajan tehtävissäkin, lupailee Jukka Orava.

Opiskelijoita kiinnostanee myös prikaati opinnäytetöiden kohteena. Sieltä voisi löytyä joitain aivan neitseellisiäkin tutkimuskohteita.

– Kuinka strategisia asioita päästään tekemään, se on sitten puolustusvoimien linjattava, Salminen virnistää.

Maanantaina allekirjoitettu puitesopimus yhteistyön lisäämisestä on vasta lähtöpiste. Kukaan ei vielä tiedä, mihin päädytään.

– Nyt ryhdytään perkaamaan opetussuunnitelmia ja katsotaan paljonko yhteisiä opintopisteitä löytyy eri opintoryhmissä ja -suuntauksissa, luettelee Jukka Orava käytännön toimia.

– Ihmiset joutuvat istumaan alas ja tutustumaan toisiinsa, kuittaa HAMKin Jukka Salminen.