1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Kohti ilmiöpohjaisempaa opetusta – Opettajat auttavat toisiaan älylaitteiden kanssa

Digitalisaatio on jo arkipäivää, ja koulujenkin täytyy pysyä yhteiskunnan kehityksessä mukana. Monissa kouluissa otetaan nyt digiloikkia kohti tulevaisuuden opetustapoja.

Digimentorit opettajat opettajia käyttämään opetuksensa tukena tieto- ja viestintäteknologiaa. Arkistokuva. Kuva: Sarita Blomqvist / Yle

Kajaanissa on lähdetty kehittämään omanlaistansa mallia koulujen tieto- ja viestintäteknologian käytössä. Kajaanin kaupungin sivistysjohtaja Mikko Saari toteaa, että digitalisaatio on perusopetuksessa jo tätä päivää. Kajaani ei ole siinä eturintamassa, mutta ei jälkijunassakaan.

– Suomessa on paljon opettajia ja yksittäisiä kouluja, joissa asiat ovat hyvin pitkällä ja ne hallitaan hienosti. Kajaanin vahvuus on siinä, että me kehitämme koko kunnan koulutusjatkumoa esiopetuksesta aina sinne korkea-asteelle saakka digitalisaation näkökulmasta.

Kajaani sai keväällä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä opetushallituksen myöntämää avustusta 154 000 euroa oppimisympäristöjen ja koulujen toimintakulttuurin kehittämiseen. Avustusta ei pistetty suoraan laitteisiin, vaan sillä palkattiin lukuvuoden ajaksi kuusi tieto- ja viestintäteknologian mentoria. Käytännössä mentorit ovat opettajia, jotka toimivat muiden opettajien lähivalmentajina, Saari summaa.

– He käyvät jokaisen esi- ja perusopetuksen opettajan kanssa kädestä pitäen läpi, kuinka opettaja voi omassa luokassaan ja opetuksessaan hyödyntää tieto- ja viestintätekniikan laitteita. Mentorit suunnittelevat yhdessä opettajan kanssa opetuskokonaisuuksia ja sillä tavalla he kehittävät opetuksen perusajatusta kohti ilmiölähtöisempää oppimista ja toimintaa.

Opettajien lähtötaso vaihtelee – niin myös oppilaiden

Sivistysjohtaja Mikko Saaren mukaan Kajaanin esi- ja perusopetuksessa on yli 300 opettajaa, joten ei voida olettaa, että kaikilla olisi hallussaan samat valmiudet.

– Mentorit ovat sitä varten, että he tukevat opettajia ja kannustavat pieniinkin askeliin asian haltuunottamisessa. Meillä on erinomainen maakunnallinen tieto- ja viestintäteknologian koulutussuunnitelma, jossa on kolme tasoa. Tänä vuonna lähdemme hakemaan sitä alinta tasoa ja kouluttamaan opettajia. Sieltä se lähtee liikenteeseen. Monilla oppilaillahan on erinomaiset valmiudet, mutta on sielläkin vaihtelua taidoissa.

Perustaitojen täytyy olla kunnossa. Koulun on tarjottava myös muuta, jotta perustaitoja osataan hyödyntää. Arkistokuva. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Mentorit tuottavat myös tieto- ja viestintäteknologian opetusta tukevaa materiaalia. Saaren mukaan mentorit ovat perustaneet muun muassa blogit (siirryt toiseen palveluun) ja he toimivat sosiaalisessa mediassa. Tarkoituksena on jakaa ja levittää tietoa, jotta se olisi kaikkien saatavilla.

Opettajien rooli on Saaren mukaan jo nyt hyvin moninainen. Tulevaisuudessa he ovat lisäksi ohjaajia, kanssakulkijoita ja oppijoita. Saari näkee, että kaikki kulminoituu hyvään vuorovaikutukseen ja siihen, että lapsilla ja nuorilla on mielekästä tekemistä.

– Helposti tulee se, että oppilaat ovat liikaa näytön ja ruudun äärellä. Tämä ei poista mitään, vaan tuo uutta nimenomaan vuorovaikutteisuuteen. Jos koulussa käytetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa, oppilaat saavat mallia siihen, miten kännykkää voi käyttää muuhunkin kuin pelaamiseen. Se on tärkeää sekin.