"Tarkoitushakuinen ja puutteellinen" – Puolustusministeriön kansliapäällikön esittelymuistiota pidetään tilaustyönä

Yle Uutisten haltuunsa saama ei-julkinen nimitysmuistio nostaa siviilitaustaisen Jukka Juustin kenraaliluutnantti Arto Rätyä pätevämmäksi erityisesti teknillisen osaamisensa perusteella. Arvostelijoiden mielestä puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) sai sellaisen paperin kuin tilasi.

politiikka
Jukka Juusti ja Arto Räty
Jukka Juusti ja Arto RätyYle Uutisgrafiikka, Seppo Samuli / Lehtikuva, Puolustusministeriö / Lehtikuva

Valtioneuvosto nimittänee ensi viikolla puolustusministeriön uudeksi kansliapäälliköksi diplomi-insinööri Jukka Juustin, joka tällä hetkellä johtaa ministeriön resurssipoliittista osastoa.

Juustia pidetään puolustusministeri Jussi Niinistön (ps.) ennakkovalintana. Niinistö ei halua, että viran nykyinen haltija, kenraaliluutnantti Arto Räty saisi viiden vuoden jatkoajan. Ministeri ilmoitti ratkaisustaan Rädylle tylysti tekstiviestillä.

Taustalla ovat miesten linjaerimielisyydet puolustus- ja turvallisuuspolitiikan painotuksista. Asiaan vaikuttaa myös uuden hallituspuolueen, perussuomalaisten, into saada viimeinkin oma, korkea poliittinen nimitys. Puolueessa epäillään Rädyn olevan liian lähellä kokoomusta.

Juustin nimitys avaa ministeriössä myös alempien johtajien nimitysketjun, joka antaa Niinistölle mahdollisuuden nostaa asemiin lisää mieleisiään virkamiehiä.

Nimityksen junailu on herättänyt pahaa verta hallinnon sisällä, sillä Rädyn katsotaan hoitaneen kansliapäällikkökautensa mallikelpoisesti. Hänen puolestaan onkin vedottu yli puoluerajojen.

Monet esittelymuistioon perehtyneet pitävät sitä tarkoitushakuisena ja jopa puutteellisena. Paperi on rakennettu ja painotettu siten, että Juusti nousee ainoaksi erinomaiseksi vaihtoehdoksi.

Linjaerimielisyyksien lisäksi Rädyn syrjäyttämisen taustalla nähdään myös rujoa valtataistelua. Arvostelijoiden mukaan sormensa pelissä on myös Niinistön erityisavustajalla Petteri Leinolla, joka aikaisemmin toimi mm. Aliupseeriliiton puheenjohtajana. Tuolta ajalta on peräisin Leinon ja puolustushallïnnon kenraalikaartin syvä epäluottamus. "Hän on täällä lähes persona non grata (ei toivottu henkilö)", Yle Uutisten haastattelema kenraalitason upseeri arvioi ministerin erityisavustajan imagoa ylemmän upseeriston keskuudessa.

Muistion on laatinut puolustusministeriön hallintojohtaja Hannu Antikainen. Hän ei halua kommentoida muistion sisältöä tai tekotapaa, koska nimitysasia on keskeneräinen. Yle Uutisten haltuunsa saama esitelypaperi on ei-julkinen nimityshetkeen asti.

Kaksi kärkiehdokasta

Heti muistion alussa todetaan, että kuudesta viran hakijasta vain Juusti ja Räty omaavat "tehtävän edellyttämää riittävän monipuolista kokemusta".

Tästä eteenpäin muistio kirjaa osa-alueittain kahden kärkiehdokkaan ansioita päätyen lopulta johtopäätökseen, että "Juustilla voidaan arvioida olevan parhaat edellytykset ja monipuolisin tehtävän edellyttämä kokemus, muut tarvittavat kyvyt sekä henkilökohtaiset ominaisuudet puolustusministeriön kansliapäällikön menestykselliseksi hoitamiseksi viiden vuoden pituisen toimikauden aikana."

Insinööritaustaisen Juustin vahvuudeksi nousee vahvasti hänen teknillinen asiantuntemuksensa. Muistio hehkuttaa useaan otteeseen hänen mm. johtaneen menestyksellisesti puolustusvoimien Elektroniikkakeskuskorjaamoa.

Juustin teknillisen asiantuntemuksen arvioidaan olevan erityisen tärkeää, kun puolustusvoimat on uusien hävittäjä- ja alushankintojen edessä lähivuosina.

Arvostelijoiden mielestä Rädyn diplomaattitason ansiot kansainvälisten verkostojen ja yhteistyösuhteiden saralla ohitetaan muistiossa pinnallisesti, jopa vähätellen. Juuri kansainvälinen yhteistyö nähdään mm. tuoreimmassa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa ja myös uudessa hallitusohjelmassa tärkeästi Suomen turvallisuuspilariksi.

Muistio joutuu tunnustamaan Rädyn viisivuotiskauden kansliapäällikkönä olleen menestyksellinen, mutta samalla se huomauttaa Juustillakin olevan siitä kokemusta, koska hän on toiminut kansliapäällikön sijaisena. Esittelijä joutuu kirjaamaan, että Juustin näkemys ja tuntemus puolustushallinnon toiminnasta on jonkin verran Rätyä kapea-alaisempaa. Muistio kuitenkin korostaa niiden olevan "täysin riittävää kansliapäällikön tehtävien menestyksellisen hoitamisen kannalta".

Kenraali Rädyn mittava sotilasura on muistion mukaan monipuolinen, mutta Juustin ansioissa yhdistyvät siviili- ja sotilasosaaminen. Tämä on esittelijän mukaan etu, kun otetaan huomioon toimintaympäristön nähtävissä olevat muutokset ja toiminnan painopisteet.

Juustin nimitys piti vahvistaa jo viime viikolla valtioneuvostossa, mutta valtiovarainministeri Alexander Stubb (kok.) pyysi paperit mielenosoituksellisesti haltuunsa voidaakseen tutustua niihin tarkemmin. Nimitys sinetöidään todennäköisesti ensi viikolla, koska hallituskumppanit eivät voi määrättömästi jarruttaa asiaa, jonka ratkaisu kuuluu esittelevälle ministerille.