1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Tutkija: Kaunis on rumaa huonompi puoliso – ja surkeampi myös sängyssä

Evoluutiopsykologian dosentin Markus J. Rantalan mukaan hyvä ulkonäkö ei suinkaan takaa hyvää parisuhdetta. Hän sanoo, että vaatimattomalla ulkonäöllä varustetut ihmiset ovat sekä parempia puolisoita että petikumppaneita.

Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Ylipainoiset ja ulkonäöltään vähemmän puoleensavetävät henkilöt ovat sekä parhaita rakastajia että elämänkumppaneita. Näin sanoo evoluutiopsykologian dosentti Markus J. Rantala, jonka mukaan väite on todistettu maailmalla useissa tutkimuksissa.

– Sukupuolten välinen ristiriita aiheuttaa sen, että vähemmän puoleensavetävät panostavat keskimäärin enemmän parisuhteeseen. He ottavat puolisonsa huomioon paremmin kuin ne, jotka ovat ulkoisesti puoleensavetäviä. Näin he pyrkivät kompensoimaan sitä, ettei heillä ole haluttuja ulkoisia piirteitä, Rantala toteaa.

Teoria pätee Rantalan mukaan myös toisinpäin: komeat miehet ja kauniit naiset ovat keskimäärin huonompia kumppaneita ja myös huonompaa seksiseuraa kuin vaatimattoman näköiset kanssaveljet ja -sisaret.

– Tutkimuksissa näkyy selvästi, että mitä komeampi mies, sitä huonompi kumppani pitkäkestoiseen suhteeseen. Mitä komeampi, sitä vähemmän romanttinen ja puolisoa huomioon ottava. Komea myös panostaa vähemmän lapsiin.

Tutkija sanoo, että kauniiden naisten parisuhdekäyttäytymisestä on samanlaisia tuloksia.

Rima samalle tasolle

Tutkimustulokset selittää Rantalan mukaan kysynnän ja tarjonnan laki.

Jos on paljon kysyntää, on aina vara vaihtaa uuteen.

Markus J. Rantala

– Jos on vain vähän kysyntää, joutuu panostamaan yhteen ihmiseen paljon enemmän. Puoleensavetävien ei tarvitse ottaa kumppania niin paljon huomioon. Jos on paljon kysyntää, on aina vara vaihtaa uuteen. Tämän takia on helppo ymmärtää, miksi komeat, hyväkroppaiset miehet ovat naisten mielestä huonompia sängyssä.

Aiheesta on Rantalan mukaan tehty useita tutkimuksia, suurin osa Englannissa. Niihin on haastateltu pariskuntia ja otettu heistä valokuvia. Se, kummalla on vähemmän kysyntää, joutuu pitämään puolisostaan kiinni muilla keinoilla.

– Siksi parisuhteessa olisi hyvä, että kumppanit olisivat viehättävyydeltään ja puoleensavetävyydeltään suunnilleen samanarvoisia.

Ihastuminen sekoittaa kuvion

Rantala muistuttaa, että asia ei tietenkään ole näin yksioikoinen. Tunteet nimittäin muuttavat asian paljon monimutkaisemmaksi.

Kauneus on todellakin katsojan silmässä.

– Ihastuminen monimutkaistaa kuviota aika tavalla, sillä silloin kumppani alkaa näyttää paljon todellisuutta kauniimmalta ja silloin hänen rakastajan taitonsa yliarvioidaan.

Kaikki haluavat olla kauniita

Tutkimustulokset eivät kuitenkaan korreloi sen kanssa, millaista ulkonäköä länsimaisessa yhteiskunnassa pidetään tavoiteltavana. Esimerkiksi pyöreää ulkomuotoa ei tietoisesti ihannoida.

– Naiset suosivat miehiä, joilla on alhainen rasvaprosentti, koska se liittyy korkeampaan testosteronitasoon ja parempaan terveyteen. Sellaista muutosta ei ole odotettavissa, että naiset alkaisivat suosia huonomman terveystilan omaavia miehiä.

Ihastuminen monimutkaistaa kuviota aika tavalla. Silloin kumppani alkaa näyttää todellisuutta kauniimmalta ja hänen rakastajan taitonsa yliarvioidaan.

Markus J. Rantala

Kulttuureiden välillä on kuitenkin eroja. Nälänhädästä kärsivissä maissa miehet suosivat painoindeksiltään pyöreämpiä naisia kumppaneiksi kuin länsimaissa. Toisin kuin länsimaissa, näissä kulttuureissa hieman ylipainoisilla naisilla on Rantalan mukaan korkeampi hedelmällisyys kuin laihemmilla.

– Universaalia on, että miehet suosivat hyvän terveyden omaavia, hedelmällisiä naisia kaikkialla. Se, miten se on yhteydessä painoon, vaihtelee maantieteellisesti ja riippuu ympäristöoloista.

Media välittää väärää kuvaa

Nais- ja miesmakujen muutoksia pitkän ajan kuluessa on Rantalan mukaan hankala selvittää, koska tieteellisiä tutkimuksia on alettu tehdä vasta hyvin myöhäisessä vaiheessa. Ei siis voida sanoa, miten maku on muuttunut 200 vuoden aikana.

Rantala sanoo, että mediassa esillä oleva kauneusihanne ei välttämättä korreloi lainkaan sen kanssa, mitä miehet ja naiset toisessa sukupuolessa arvostavat.

– Hyvä esimerkki tästä ovat mallit. Tutkimusten mukaan keskivertomies ei tykkää alipainoisista naisista. Siitä huolimatta alipainoisia naisia on ollut todella paljon mediassa esilllä viimeisten 30 vuoden aikana.

Rantala pitää valitettavana sitä, että nuoret tytöt saavat kuvista vääriä vaikutelmia.

– Tytöt kuvittelevat, että heistä tulee puoleensavetävämpiä laihduttamalla itsensä alipainoiseksi. Naiset eivät ole tyytyväisä omaan vartaloonsa, vaikkei olisi mitään syytä olla tyytymätön.

Klo 11.14: Tekstiä täydennetty Rantalan kommentilla siitä, miten tunteet vaikuttavat ihmisen arviointikykyyn.