Jämsän Pihlaiston saastuneesta pohjavedestä tutkintapyyntö poliisille

Jämsän Pihlaiston vedenottamon vedestä löytyi heinäkuussa bensiinin lisäaineita. Jämsän kaupunki on tehnyt poliisille tutkintapyynnön Pihlaiston saastuneesta pohjavedestä.

Pihlaisto, Jämsä

Jämsän Pihlaiston pohjaveden saastumisen syy on yhä epäselvä, mutta ilmeisesti vedessä on verrattain paljon lisäaineita. Tähän viittaa se, että pitoisuudet ovat pysyneet ennallaan, vaikka kaivojen vettä on juoksutettu jo viikkoja.

Ympäristöpäällikkö Piia Koski kertoo, että asiassa on syytä epäillä ympäristörikosta.

– Ympäristönsuojelulaissa pohjaveden pilaamiskielto on ehdoton. Koska tekijästä ei ole mitään selvyyttä ja meillä ei ole resursseja tietenkään lähtee asiaa tutkimaan itse, silloin poliisiviranomainen on se, jolle asia kuuluu. Epäilemme, että tässä olisi ympäristörikos kyseessä, Koski kertoo.

Vedenottamo on yhä käyttökiellossa, mutta se ei vaikuta Hallin taajaman asukkaisiin. Alueelle johdetaan vettä toiselta vedenottamolta.