Töitä olisi tuhansille – työnantajat: Monia ei vain kiinnosta

Suomessa on avoinna tuhansia työpaikkoja, joita ei saada täytettyä. Työnantajien mukaan melko yleinen syy on työnhakijoiden riittämätön työmotivaatio.

Kuva: Laura Valta / Yle

Avointen työpaikkojen määrä on ollut viime kuukaudet hienoisessa kasvussa.  Työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan lukuisilla aloilla on tällä hetkellä pulaa työvoimasta.

TEM:in mukaan luvut vaihtelevat nopeasti, mutta kyse on tuhansista työpaikoista.

– Työvoimalle on kysyntää näin taantuman aikanakin. Se, että työttömyyskin on samaan aikaan kasvussa, viittaa kohtaamisongelmien kasvuun, arvioi neuvotteleva virkamies Mika Tuomaala TEM:istä.

Töitä on tällä hetkellä hyvin tarjolla myynti- ja terveydenhuoltoaloilla. Avoinna on runsaasti työpaikkoja esimerkiksi tutkimushaastattelijoille, puhelinmyyjille, puheterapeuteille ja lääkäreille.

Koulutus ja osaaminen eivät riitä

Työ- ja elinkeinoministeriön Tilastokeskuksella teettämän työnantajahaastattelun mukaan työvoiman saatavuusongelmat johtuvat yleensä hakijoiden riittämättömästä koulutuksesta tai ammatin edellyttämästä työkokemuksesta.

– Osaamiseen liittyvät ongelmat ovat tämän selvityksen mukaan keskeisimpiä syitä kaikilla toimialoilla, Tuomaala toteaa.

Aiemmin vieroksutut alat ovat alkaneet jälleen kiinnostaa suomalaisia. Yksi tällainen on siivoustyö.

Mika Tuomaala

Yli puolet haastatelluista työnantajista kuitenkin kertoo, että syynä hakijan hylkäämiselle ovat työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet. Nämä korostuvat etenkin informaatio- ja viestintäalalla. Työ voi jäädä saamatta myös heikkojen sosiaalisten taitojen vuoksi.

– Henkilökohtaisilla ominaisuuksilla tarkoitetaan riittämätöntä työmotivaatiota, aloitekykyä, oppimistaitoja. Sosiaaliset taidot taas liittyvät hakijan arvioituun yhteistyökykyyn ja soveltuvuuteen toimia yhteisön jäsenenä.

Ronkelius vähenemään päin

Suomalaiset ovat Tuomaalan mukaan perinteisesti olleet melko ronkeleita työpaikan valinnassa, mutta suuret työttömyysluvut ovat saaneet monen myös nöyrtymään.

– On ammattialoja, joille ei saa helposti kuin "vierastyöläisiä", esimerkiksi marjanpoimijat. Olen pannut merkille, että tässä on tapahtumassa käänne. Aiemmin vieroksutut alat ovat alkaneet jälleen kiinnostaa suomalaisia. Yksi tällainen on siivoustyö.

Eniten työnsaantiongelmia on tällä hetkellä esimerkiksi kuvataiteilijoilla, ompelijoilla ja sihteereillä.