1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Vaasa

Lakkautuslistalla olleet koulut saivat aikalisän Vaasassa

Vaasan varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta ei niellyt keskiviikon kokouksessaan kolmen alakoulun lakkauttamista. Valtuuston edellyttämiä koulusäästöjä etsitään vielä lähiviikot koko kouluverkosta. Päätöksiä pitäisi syntyä syksyn mittaan.

Vaasa
Asevelikylän koululaisia syksyllä 2010 tutustumassa kirjailijan työhön.
Mari Latva-Karjanmaa / YLE

Lakkautusuhan alla olleet Vaasan pienet koulut voivat vähän "hengähtää". Koulutoimenjohtaja Juha-Pekka Lehmus sanoo, että selvitystyö koulusäästöjen saamiseksi jatkuu. Nyt selvitetään, voidaanko valtuuston vaatimat säästöt saada aikaan muuten kuin Palosaaren, Teeriniemen ja Asevelikylän koulut lakkauttamalla. Asia siirtyi varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan lokakuun kokoukseen.

Vaasan valtuusto on linjannut, että kouluverkon kustannuksia pitää karsia jopa 300 oppilaspaikalla. Rahassa kyse on koko lukuvuonna 700 000 eurosta.

Päätöksiä syksyn mittaan

Juha-Pekka Lehmus toivoo Vaasan saavan kouluverkkoratkaisut päätökseen syksyn aikana. Muutokset tapahtuisivat näin aikaisintaan syksyllä 2016.

– Keskiviikon lautakunnan kokouksessa käytiin pitkä keskustelu, miten kouluverkon uudistamista pitää jatkaa. Lautakunnan kokouksessa todettiin, että oppilaspaikkamäärien vähentäminen on ajankohtaista, mutta pyritään löytämään sille vielä keinot. Katsotaan tulevien viikkojen aikana, löydetäänkö vielä jotain sellaista toimintamallia ja -muotoa, mitä tähän asti ei ole vielä löydetty, Juha-Pekka Lehmus selvittää.

"Jos jollain muulla taholla olisi tilantarvetta"

Lehmuksen mukaan Vaasassa on jo tähän mennessä tehty paljon työtä suomenkielisen perusopetuksen kouluverkon selvittämiseksi.

– Iso ja laaja selvitystyö on takana, mutta lautakunnan tahdon mukaisesti avataan vielä kerran eri mahdollisuudet ja katsotaan tulevien viikkojen aikana, löytyykö jotain uutta. Selvitämme muun muassa, onko meillä muita toimijoita, joilla olisi tilantarvetta. Jos joku muu kaupungin taho pystyisi auttamaan meitä niin, että perusopetus voisi pienentää omia kustannuksiaan, Lehmus jatkaa.

Kiinteistökulut neljännes koulutoimen kuluista

Vaasan kouluverkkoselvityksestä käy ilmi, että Vaasan koulutoimessa on liikaa oppilaspaikkoja nykyiseen oppilasmäärään nähden, joten koulujen käyttöaste jää osin liian alhaiseksi. Vaasan suomenkielisessä perusopetuksessa on 5712 oppilaspaikkaa. Yhden oppilaspaikan kustannukset ovat tällä hetkellä 1850 euroa.

Kouluverkon kustannusten karsimisessa halutaan vähentää nimenomaan kiinteistökustannuksia. Tällä hetkellä Vaasan koulutoimen kustannuksista 24 prosenttia eli noin 10,5 miljoonaa euroa on kiinteistökuluja.

Lue seuraavaksi